Københavns Kommune

Musikhuset København

  • StøtteområdeKunst & Kultur
  • FokusområdeBevaring af bygningsværker
  • Bevillingssum15 mio. kr.
  • År2020

Akustisk musik i autentiske rammer

Snart får publikum mulighed for at opleve akustisk musik i forbedrede rammer, når det gamle palæ på Vesterbrogade 59 restaureres. I musikhuset bliver skabt nye muligheder for akustisk musik i København og samtidig bevares den historiske og fredede bygning. I Musikhuset København bliver skabt et samlingspunkt for musikmiljøet, hvor ensembler og artister kan øve, mødes og holde koncerter. Og de historiske sale skaber helt særlige forhold for koncertoplevelsen med intimitet og nærvær, som den akustiske musik har brug for.

Visionen er at skabe et hus, der summer af liv med en bred kreds af brugere og gæster på tværs af generationer, og som giver nye muligheder for kulturelle oplevelser og fællesskaber til gavn for et bredt publikum.

HALV12 koncert med Copenhagen Phil i Musikhuset, december 2023. Foto: Julia Severinsen

Fra museum til musikhus

Den ca. 3.000 m2 fredede bygning er opført i 1778, og har i årtier været en kulturel markør på Vesterbro i København, senest som Københavns Bymuseum fra 1956 og frem til 2015. Bygningen bærer dog præg af at have stået tom i flere år og trænger til en kærlig hånd.

Projektet omfatter derfor en gennemgribende renovering og ombygning til ny anvendelse samt indsatser, der passer på stedets unikke karakter og særlige historie. Omdannelsen af den fredede bygning til musikhus er et godt eksempel på et transformationsprojekt, der giver plads til fællesskab og en levende bygningskultur, som forandrer og udvikler sig med tiden.

Musikhuset København får mulighed for at blive et kraftcenter, der på ambitiøs vis kan samle og udvikle den klassiske musik og andre akustiske genrer. Det kan bidrage til at skabe spændende møder på tværs af både genrer og koncertformater, og ikke mindst på tværs af elite- og vækstlag
Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden

Finansiering og organisering

01

Augustinus Fonden og Realdania støtter begge restaureringen med 15 mio. kr. hver, i alt 30 mio. kr.

02

Københavns Kommune er ejer og bygherre på projektet, og Borgerrepræsentationen har afsat 67,9 mio. kr. til anlæg samt varige midler til husets drift.

03

Foreningen Musikhuset København vil stå for aktiviteter og drift gennem en aftale med Københavns Kommune.

Musikhusets gratis sommerkoncerter blev afholdt på den brostensbelagte plads foran på Vesterbrogade 59 i sensommeren 2023.