Kunst & Kultur
Nordisk kulturhistorie styrkes med formidling
Nordatlantens Brygge
Bevillingsår: 2021
Bevillingssum: 9.380.360 kr.

Vi ved for lidt om hinanden i Danmark og de nordatlantiske lande. Dét har Nordatlantens Brygge fået bevillinger fra Augustinus Fonden, A.P. Møller Fonden og Novo Nordisk Fonden til at gøre noget ved. Et nyt videns- og læringscenter skal give danske børn og unge et opdateret billede af aktuelt liv og samfund i Grønland, Færøerne og Island.

Array

Arktis, geopolitik og det nordatlantiske fællesskab er til debat både i de enkelte lande og internationalt. Samtidig vokser interessen for fællesskabets rødder, nutid og fremtid, og det mærker kulturinstitutionen Nordatlantens Brygge, som oplever stor efterspørgsel fra landets skoleklasser på mere viden om Nordatlanten.

I århundreder var Færøerne, Grønland og Island en del af Kongeriget Danmark, og vi er som folk tæt vævet ind i hinanden gennem familie, arbejde, uddannelse, samhandel, kultur og politik. Denne bevidsthed er stærk i de tre lande f.eks. gennem obligatorisk undervisning i dansk sprog i folkeskolen, men i Danmark findes ikke samme sprogundervisning i de nordiske sprog, såvel som der er langt imellem de gode samlede undervisningstilbud om Nordatlanten.

Med et nyt videns- og læringscenter vil Nordatlantens Brygge give danske skolebørn et indtryk af livet, som det udfolder sig i Grønland, Island og Færøerne i dag, så skoleeleverne får indsigt i det, som binder Danmark og Nordatlanten sammen historisk og aktuelt.

Augustinus Fondens støtte går til den kulturhistoriske formidlings- og undervisningsdel.

“Det er vigtigt at fremtidssikre interessen for rigsfællesskabets rødder også for de yngre generationer. Derfor er vi glade for at være med til at sikre en kvalificeret og vedkommende formidling til skoleklasser og andre interesserede. Så børn og unge i Danmark og hele Nordatlanten kan få et bedre kendskab og et aktuelt indblik i hinandens liv, men i høj grad også en styrkelse af viden om vores fælles kulturhistorie, som binder hele regionen sammen”, siger adm. direktør Frank Rechendorff Møller om den nye bevilling.

Det nye center placeres i det fredede Tranhus fra 1780’erne der ligger på Christianshavn.

 

Foto: På billedet prøver skolebørn fra den eksisterende skoletjeneste kræfter med at lave Laufabrauð, som er et traditionelt islandsk brød. 

Array

Nyt lærings- og videnscenter åbner i det fredede Tranhus

Nordatlantens Brygge formidler historie, kunst og kultur fra Grønland, Færøerne og Island til danske skolebørn og andre interesserede.

De tre fonde A.P. Møller Fonden, Novo Nordisk Fonden og Augustinus Fonden har tilsammen bevilget godt 45 mio. kr. til etablering af det nye undervisningscenter i Nordatlantens Brygge.

Augustinus Fonden støtter den kulturhistoriske formidling, mens Novo Nordisk Fonden støtter den naturvidenskabelige formidling.

A.P. Møller Fonden støtter renovering af det historiske Tranhus, som ejes af Nordatlantens Brygge, der drives i samvirke mellem Færøerne, Grønland, Island og Danmark.

Projektet forventes at stå færdig i slutningen af 2023.

Foto: Torben Eskerod