17 forskningsprojekter

Nyreforskning 2021

  • StøtteområdeViden & Forskning
  • FokusområdeForskning i Nyresygdomme
  • BevillingssumSamlet 20 mio. kr.
  • År2021

I vurderingen af forskningsprojekterne er der lagt vægt på en helhedsvurdering af den samlede videnskabelige kvalitet:

  • Projektets kvalitet og det videnskabelige indhold
  • Forskningsgruppens innovationspotentiale, gennemslagskraft, publikationer og samarbejdspartnere
  • Projektets gennemførlighed
  • Det kliniske potentiale og værdi
  • Forskningsprojektets samfundsmæssige betydning og værdi for sektoren

Årets uddelinger fordeler sig indenfor følgende forskningsområder

Behandling

400.000 kr. til Sabina Chaudhary Hauge, Herlev Hospital, til forskning i behandling af knoglesygdom hos patienter med svært nedsat nyrefunktion.

1.100.000 kr. til Grith Sørensen, Syddansk Universitet, til et forskningsprojekt om karakterisering af nyt behandlings-target i kronisk nyresygdom.

400.000 kr. til Frank Holden Mose, Hospitalsenheden vest og Aarhus Universitet til et projekt med formålet at forbedre patientbehandlingen af akut interstitiel nefritis.

Diagnostik

1.100.000 kr. til Helle Charlotte Thiessen, Odense Universitetshospital, til forskning i udvikling af nye biomarkører indenfor nyretransplantation. Formålet er at kunne skræddersy den immundæmpende medicin bedre og hermed bedre overlevelse af patient og transplanteret nyre.

1.100.000 kr. til Christina Christoffersen, Rigshospitalet, til forbedring af diagnostik og behandling af nyrepatienter med risiko for hjertekarsygdom.

Forebyggelse

500.000 kr. til Niels Eske Bruun, Sjællands Universitetshospital, til gennemførelse af multicenter forskningsprojekt om antibiotika profylakse ved hæmodialyse via centralt venekateter.

2.000.000 kr. til Lara Aygen Øzbay, Aarhus Universitet, til et forskningsprojekt om pravastatins effekt på insulinfølsomhed hos nyretransplanterede og nyresyge.

1.800.000 kr. til Susanne Dam Poulsen, Rigshospitalet, til gennemførelse af forskningsprojekt om forebyggelse af herpes zoster efter nyretransplantation ved brug af vaccination.

600.000 kr. til Rasmus Hebsgaard Offersen, Aarhus Universitetshospital, til et forskningsprojekt om covid-19-vaccination ved nyretransplantation.

Årsager

1.100.000 kr. til Anders Nordholm, Rigshospitalet, til at undersøge activin A i akut og kronisk nyresygdom.

1.900.000 kr. til Jeff Granhøj, Sygehus Lillebælt, til genetiske årsager til tidligt nyresvigt som følge af forhøjet blodtryk.

1.600.000 kr. til Per Svenningsen, Syddansk Universitet, til et forskningsprojekt om plasma kaliums betydning for natrium- og vandretention in nefrotisk syndrom.

1.100.000 kr. til Steffen Flindt Nielsen, Regionshospitalet Holstebro, til et forskningsprojekt om effekterne af SGLT2-hæmning på kredsløbet hos patienter med diabetes og kronisk nyresygdom.

900.000 kr. til Charlotte Mehlin Sørensen, Københavns Universitet, til forskningsprojekt om glucagons rolle i udviklingen af diabetisk nyresygdom.

1.600.000 kr. til Mads Hornum, Rigshospitalet, til et forskningsprojekt om kronisk nyresygdom i Lolland Falster.

1.500.000 kr. til Peter Garred, Rigshospitalet, til identifikation af komplementbiomarkører for at forbedre IgA nefropati behandling.

1.300.000 kr. til Kathrin Weyer, Aarhus Universitet, til et forskningsprojekt om rollen af PCSK9 i proteinurisk nyresygdom.

Fakta

Forskningsindsats 2019-2024

Augustinus Fonden har uddelt støtte til 17 forskningsprojekter indenfor nyresygdomme i 2021. Det sker som en del af fondens flerårige indsats for nyreforskning i Danmark. Op mod 10-15% af den voksne danske befolkning har nedsat nyrefunktion, og med det kommer ofte en række alvorlige følgelidelser.

Med Augustinus Fondens indsats for nyreforskning er det derfor ambitionen at bidrage til forskning og udvikling på nyreforskningsområdet hos de stærke danske forskningsmiljøer og talenter på landets hospitaler og universiteter. Det giver et øget forskningsfokus, og bidrager på sigt til bedre livskvalitet hos de mange danskere, der lever med nyresygdomme.

Støtteområde

Ansøgninger til forskning i nyresygdomme

Kronisk nyresygdom er internationalt anerkendt som en folkesygdom, men nyresygdomme er ofte oversete og ledsaget af en række alvorlige følgelidelser. Augustinus Fonden ønsker at bidrage til en øget forskningsindsats for nyresygdomme, og har derfor i årene 2019-2024 afsat en pulje til forskningsprojekter indenfor området.

Læs mere