Nyreforskning
Ansøgningsopslag: Nyreforskning 2021
Nyreforskning
2021
Bevillingssum: Afsat 20 mio. kr.

Augustinus Fonden forlænger indsats for forskning i nyresygdomme til 2024 og åbner årets ansøgningsrunde.

Ansøgningsrunden for 2021 er åben i perioden mandag d. 15. marts 2021 til tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 12.00.

Augustinus Fonden har efter to succesfulde ansøgningsrunder om støtte til forskning i nyresygdomme besluttet at forlænge indsatsen med yderligere tre år i 2022-2024. Med en forlængelse prioriterer fonden samlet 120 mio. kr. til nyreforskning i Danmark over seks år. Der er afsat 20 mio. kr. om året til indsatsen.  Det er fondens ambition, at midlerne skal gøre en markant forskel for forskning i nyresygdomme.

”Der er blevet igangsat en række spændende projekter på området i de foregående ansøgningsrunder, og der er potentiale for at mobilisere endnu flere forskningsprojekter. Derfor har det været naturligt at forlænge indsatsen,” siger Frank Rechendorff Møller, direktør for Augustinus Fonden.

De første uddelinger af forskningsmidler har allerede ført til en markant øget forskningsaktivitet og optimisme på nyreområdet. Med forlængelsen af forskningspuljen kan der iværksættes yderligere studier af høj kvalitet.

Ansøgningerne kan være såvel kliniske- og eksperimentelle studier som epidemiologiske projekter, der undersøger årsager, forebyggelse, diagnostik, behandling eller komplikationer i forbindelse med nyresygdomme. Støtten kan søges af forskere og læger ansat ved et af landets hospitaler eller universiteter.

Ansøgningsrunden for 2021 er åben i perioden mandag d. 15. marts 2021 til tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 12.00. Ansøgninger indsendes via fondens digitale ansøgningssystem.

Årets ansøgningsopslag kan findes her