16 forskningsprojekter

Nyreforskning 2023

  • StøtteområdeViden & Forskning
  • FokusområdeForskning i Nyresygdomme
  • Bevillingssum20 mio. kr.
  • År2023

I vurderingen af forskningsprojekterne er der lagt vægt på en helhedsvurdering af den samlede videnskabelige kvalitet:

  • Projektets kvalitet og det videnskabelige indhold
  • Forskningsgruppens innovationspotentiale, gennemslagskraft, publikationer og samarbejdspartnere
  • Projektets gennemførlighed
  • Det kliniske potentiale og værdi
  • Forskningsprojektets samfundsmæssige betydning og værdi for sektoren

Årets uddelinger fordeler sig indenfor følgende forskningsområder

Behandling

Per Løgstrup Poulsen, Aarhus Universitetshospital

Projekt: Forskningsprojekt om effekten af kombinationsbehandling med en SGLT2 hæmmer og finerenon på nyrerne, hjertet og øjnene hos patienter med type 2 diabetes og kronisk nyresygdom.

Bevilling: 1,3 mio. kr.

Jesper Nørgaard Bech, Regionshospitalet Gødstrup

Projekt: Undersøgelse af mekanismer bag den blodtrykssænkende effekt af nitratindtagelse hos patienter med forhøjet blodtryk og nedsat nyrefunktion.

Bevilling: 1 mio. kr.

Tobias Bomholt, Rigshospitalet

Projekt: Forskningsprojekt, der undersøger om de nyeste diabetes-teknologier kan forbedre diabetes-behandlingen blandt dialysepatienter.

Bevilling: 1,3 mio. kr.

Markus Rinschen, Aarhus Universitet

Projekt: Forskningsprojekt til forståelse af de metaboliske ikke-målrettede og målrettede effekter af SGLT2-hæmmere på et systemisk niveau.

Bevilling: 1,3 mio. kr.

Marco Eijken, Aarhus Universitet

Projekt: Gennemførelse af forskningsprojekt, der skal udvikle en targereret behandling af donornyrer , som skal forbedre nyrefunktionen og nyrens overlevelse efter transplantation.

Bevilling: 999.043 kr.

Anna Krarup Keller, Aarhus Universitet

Projekt: Gennemførelse af dyreeksperimentelt forskningsprojekt om nyretransplantation med genetisk modificering af nyren, så immundæmpende behandling kan undlades.

Bevilling: 400.000 kr.

Diagnostik

My Svensson, Aalborg Universitetshospital

Projekt: Gennemførelse af forskningsprojekt vedrørende validiteten af MR til vurdering af fibroseudvikling efter transplantation med levende donor.

Bevilling: 1,3 mio. kr.

Helle Bruunsgaard, Rigshospitalet

Projekt: Molekylær monitorering af vævsskade og afstødning efter nyretransplantation. Projektet omhandler nyretransplantation og udgår fra vævstypelaboratoriet på Rigshospitalet i samarbejde med transplantationsafsnittet.

Bevilling: 1,5 mio. kr.

Niels Henrik Buus, Aarhus Universitetshospital

Projekt: Undersøgelse af obstruktiv søvnapnø hos patienter med kronisk nyresygdom, relationen til vaskulær kalcifikation og natriumophobning i vævene samt betydningen af intensiveret diuretisk behandling. I dette studie tilbyder man patienter med kronisk nyresygdom en screening for natlig søvnapnø samtidig med, at man planlægger en opfølgning af de patienter, der har moderat til svær søvnapnø.

Bevilling: 1,5 mio. kr.

Komplikationer

Ditte Hansen, Rigshospitalet

Projekt: Forstyrrelser i biskjoldbruskkirtel-hormonet og dets betydning ved kronisk nyresygdom. Hovedtema for dette projekt er at opnå større forståelse for sammenhænge i calcium- fosfatstofskiftet og betydningen af det såkaldte parathyreoideahormon PTH for udvikling af åreforkalkning, påvirkning af hjertets pumpefunktion og knogleskørhed.

Bevilling: 1,3 mio. kr.

Lene Ugilt Pagter Ludvigsen, Aarhus Universitetshospital

Projekt: Gennemførelse af forskningsprojekt om infektioner og kræft efter nyretransplantation.

Bevilling: 812.314 kr.

Årsager

Per Svenningsen, Syddansk Universitet

Projekt: Forskningprojekt om årsager til forstyrrelse af vand-reabsorption i akut og kronisk nyresygdom med proteinuri

Bevilling: 2 mio. kr.

Peter Garred, Rigshospitalet

Projekt: Forskningsprojekt, der undersøger patogenesen ved IgA nefropati: Specielt betydningen af IgA glykosylerings-ændringer og renale signaleringsmekanismer.

Bevilling: 1,3 mio. kr.

Marie Bodilsen Nielsen, Aarhus Universitet

Projekt: Forskningsprojekt, der undersøger hvorfor donor-specifikke-antistoffer, der forårsager kronisk afstødning, også giver øget risiko for hjertekarsygdom, samt hvordan urinens mikroflora bakterier og vira ændres efter nyretransplantation.

Bevilling: 500.000 kr.

Henrik Birn, Aarhus Universitet

Projekt: Undersøgelse af om nye behandlings-principper, der hæmmer aktiveringen af komplement-systemet i nyrens tubuli, kan bremse udviklingen af nyresygdom, og undersøge de mekanismer, der er regulerer komplement-aktivering og dermed nyreskade ved nyresygdom.

Bevilling: 2,5 mio. kr.

Emma Tina Bisgaard Olesen, Københavns Universitet

Projekt: Gennemførelse af forskningsprojekt om årsager til vækst af cyster og nye behandlinger ved arvelig polycystisk nyresygdom.

Bevilling: 988.643 kr.

Fakta

Forskningsindsats 2019-2024

Augustinus Fonden har uddelt støtte til 14 forskningsprojekter indenfor nyresygdomme i 2022. Det sker som en del af fondens flerårige indsats for nyreforskning i Danmark. Op mod 10-15% af den voksne danske befolkning har nedsat nyrefunktion, og med det kommer ofte en række alvorlige følgelidelser.

Med Augustinus Fondens indsats for nyreforskning er det derfor ambitionen at bidrage til forskning og udvikling på nyreforskningsområdet hos de stærke danske forskningsmiljøer og talenter på landets hospitaler og universiteter. Det giver et øget forskningsfokus, og bidrager på sigt til bedre livskvalitet hos de mange danskere, der lever med nyresygdomme.

Støtteområde

Ansøgninger til forskning i nyresygdomme

Kronisk nyresygdom er internationalt anerkendt som en folkesygdom, men nyresygdomme er ofte oversete og ledsaget af en række alvorlige følgelidelser. Augustinus Fonden ønsker at bidrage til en øget forskningsindsats for nyresygdomme, og har derfor i årene 2019-2024 afsat en pulje til forskningsprojekter indenfor området.

Læs mere