Kunst & Kultur
Nyt musikhus til Sankt Annæ
Sankt Annæ Gymnasium
Bevillingsår: 2020
Bevillingssum: 4,5 mio. kr.

I januar 2023 kan Sankt Annæ Gymnasium tage første spadestik på et nyt musikhus, som skal udvikle det helt unikke musikalske miljø omkring sangskolen i Valby. Sankt Annæ giver børn og unge en livslang relation til musik, og er med til år efter år at udklække stærke musiktalenter. Det nye musikhus bakker op om skolens udvikling og ambitioner.

Array

Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes sangskole med både folkeskole og gymnasium, som hvert år uddanner musikalske elever på internationalt niveau. Nu får talentudviklingen endnu bedre rammer med et musikhus, som skal styrke skolens musikalske profil. 

Det nye musikhus vil både rumme Kammersal, atrium, lydstudie, undervisningslokaler, øvelokaler og opføres som et æstetisk vartegn i høj klasse.

Med Københavns Drengekor, Sankt Annæ Pigekor og Sankt Annæ Gymnasiekor er sang ikke bare en del af skolens identitet – det er selve skolens grundtanke. Skolen rummer også et symfoniorkester, et bigband og en lang række mindre kammermusikgrupper og bands.

Sankt Annæ Gymnasiums kor og ensembler arbejder på internationalt niveau og har en omfattende koncertaktivitet i ind- og udland. Samtidig er skolen med sine musikuddannelser storleverandør til de videregående musikuddannelser i Danmark.

Udvikling giver behov for udvidede rammer 

For at kunne videreføre og udvikle Sankt Annæ Gymnasiums position og aktiviteter er der behov for at modernisere og udbygge de fysiske rammer. De eksisterende bygninger er ikke længere tidssvarende, og der er et udtalt behov for tilbygning af både øvelokaler, undervisningslokaler og ikke mindst en mindre koncertsal, som i det daglige også kan anvendes til prøvesal for skolens kor og ensembler.

“Musikhuset understøtter den stadig mere åbne kurs, som Sankt Annæ har sat i de seneste år. Vi ser frem til, at det nye musikhus skaber glæde for Sankt Annæ som musik- og uddannelsesinstitution, men også for alle os uden for, som forhåbentlig bliver inviteret med ind og opleve det fællesskab om musikken, som Sankt Annæ repræsenterer,” siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør, i anledning af 1. spadestik.

Musikhuset skal efter planen stå klar til ibrugtagning i april 2024.

Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden (25 mio. kr.), Augustinus Fonden (4,5 mio. kr.) og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (4,1 mio. kr.). De tre fonde bidrager med samlet 33,6 mio. kr., og Københavns Kommune finansierer projektet med 9,2 mio. kr.

 

Augustinus Fonden har støttet et større udviklingsprojekt hos Københavns Drengekor. Projektet ‘Nye Møder’ skal i de kommende år styrke Københavns Drengekors relevans og tilbud yderligere. Blandt andet skal korets og Sangskolens stærke faglighed inden for drengesangsundervisning og udvikling af drengestemmer bidrage til, at endnu flere børn og unge i og uden for København får lyst til at synge.

Læs mere om projektet i et interview med korets kapelmester Carsten Seyer-Hansen.

Læs interviewet her