Sociale initiativer
Indsats mod gråzone-prostitution
Reden KFUK’s Sociale Arbejde
Bevillingsår: 2013-2016
Bevillingssum: 1,3 mio. kr.

Gråzoneprostitution foregår uden for traditionelle prostitutionsmiljøer og blandt udsatte unge. Området er tabubelagt, og fagfolk efterlyser viden og redskaber til handling. I et nyt projekt indsamler Reden i København viden om området med henblik på oplysning og forebyggelse - og ikke mindst hjælp til de udsatte unge.

Foto: Ehrhorn Hummerston

Array

Gråzoneprostitution er et område inden for prostitution, som man ofte glemmer eksisterer. Der findes ikke megen viden på området, selv om der er i senere år ofte har været historier i medierne for eksempel om fænomenet “sugardating” blandt udsatte unge.

Gråzoneprostitution er en adfærd, hvor seksuelle ydelser handles mod at opnå privilegier eller goder, som f.eks. husly, gaver, rusmidler og anerkendelse. Den adskiller sig ofte fra prostitution i forhold til hyppighed og følelsesmæssig involvering, ligesom de involverede parter ikke altid betragter sig selv som prostituerede. Grænserne kan være svære at få øje på, og gråzonen kan derfor blive en glidebane mod egentlig prostitution.

Viden skal forebygge

I de senere år har Reden i København, værested for prostituerede, fået flere og flere henvendelser fra mindreårige og fra fagpersoner om gråzoneprostitution.

Derfor er Reden København gået i dialog med seksualvejledere, skoler, specialinstitutioner og tidligere prostituerede for at undersøge omfanget blandt unge, samt hvilke behov unge har for viden, oplysning og støtte.

På baggrund af denne viden har Reden udviklet hjemmesiden www.RedenUng.dk. Hjemmesiden er både en vidensbank og konkret rådgivning til unge om prostitution – og om hvornår man er i grænselandet mellem et almindeligt seksualliv og prostitution. Rådgivningen sker via sms, chat, brevkasse og telefon. Rådgivningen har i 2017 kunnet udvide bemandingen også om aftenen og når på den måde ud til de unge, der aktuelt har problemer med gråzoneprostitution, prostitution og sugardating. Rådgivningsindsatsen er desuden udvidet til hele landet. 

En anden måde at nå de unge på er ved undervisning og RedenUng har derfor udviklet undervisningsmateriale til brug for skoler, ungdomsuddannelser m.v. med det formål at kunne gå i dialog med de unge om egen grænsesætning.