Kunst & Kultur
Dansk Ekspeditionshistorie
Gads Forlag
2017 – udkommet i 2021
Bevillingssum: 4,875 mio. kr.

I ”Dansk Ekspeditionshistorie” smelter danmarks- og verdenshistorien sammen i beretningen om kultur- og naturvidenskabelige ekspeditioner gennem næsten 500 år. Samlet giver bogværket et perspektiv på, hvordan vi gennem tiden har betragtet den øvrige verden, og hvordan ekspeditionerne har været med til at forme det Danmark, vi kender i dag.

Array

I ”Dansk Ekspeditionshistorie” smelter danmarks- og verdenshistorien sammen i beretningen om kultur- og naturvidenskabelige ekspeditioner gennem næsten 500 år. I takt med, at Danmarks rolle i verden har ændret sig, og videnskaben har udviklet sig, har ekspeditionerne også skiftet karakter undervejs.

Trebindsværket rummer fortællinger om store bedrifter og tragedier, men også om kulturmøder, videnskabelige erkendelser og udenrigspolitiske interesser. Fortællingerne er skrevet af 25 fagfolk og spænder fra jagten efter Nordvestpassagen fra starten af 1600-tallet over Carsten Niebuhrs rejser til Arabien (1761-1767) og Knud Rasmussens femte Thule-ekspedition (1921-24) til nutidens iskerneboringer på Grønland og rumfart.

Samlet giver bogværket et perspektiv på, hvordan vi gennem tiden har betragtet den øvrige verden, og hvordan ekspeditionerne har været med til at forme det Danmark, vi kender i dag.

Augustinus Fonden støtter udgivelser af faglitteratur ud fra ønsket om at formidle ny viden inden for kulturhistorien. Oversigtsværket ”Dansk Ekspeditionshistorie” bidrager bl.a. til en bedre forståelse af, hvordan vores relation til omverdenen har udviklet sig gennem tiden.

Foto: Ehrhorn-Hummerston