Viden & Uddannelse
Studerende ud i verden
Internationale studieophold
Løbende bevillinger
Bevillingssum: 15 mio. kr. i 2017

Augustinus Fonden uddeler årligt flere hundrede bevillinger til unge danske studerende, som rejser ud i verden for at dygtiggøre sig. I 2017 uddelte Fonden 15 mio. kr. til området, så 768 unge studerende kunne rejse til internationale universiteter med støtte fra Fonden.

FORDELING PÅ 768 STUDERENDE I 2017

Uddannelsesniveau under ophold

 • Kandidatstuderende, 57,5%
 • Kunststuderende, 4%
 • Ph.d.-studerende, 31,5%
 • Efteruddannelse/andre, 7%

Fagområde

 • Humaniora, 13%
 • Kunstneriske studier, 18%
 • Natur- og teknisk videnskab, 31%
 • Samfundsvidenskab, 38%

Kontinentfordeling

 • Afrika, 1%
 • Asien, 6%
 • Australien/NZ, 10%
 • Europa, 43%
 • Nordamerika, 39%
 • Sydamerika, 1%

Augustinus Fonden har siden 1950’erne støttet internationaliseringen af danske studerende, og i dag vedrører halvdelen af Fondens ansøgninger studieophold i udlandet.

Kun de bedst kvalificerede studerende får en bevilling, men for Fonden er det et centralt støtteområde: Unge skal rustes til det globale arbejdsmarked, og det er afgørende at bakke op om, at fremtidens arbejdskraft også kan begå sig internationalt.

Bevillingerne gives primært til musik- og kandidat-studerende på videregående uddannelser, men også til ph.d.-studerende, indenfor alle studieretninger.

Det har stor betydning for de studerende at rejse ud i verden, og i afrapporteringerne, som de studerende indsender til Fonden efter endt ophold, beskriver mange deres studieophold uden for landes grænser som skelsættende – fagligt såvel som personligt.

Læs mere om, hvordan du ansøger til studieophold her

Se Fondens støtte til studieophold over de seneste 10 år her