Viden & Uddannelse
Studerende ud i verden
Internationale studieophold
Løbende bevillinger
Bevillingssum: 12,6 mio. kr. i 2019

Augustinus Fonden uddeler hvert år hundredevis af bevillinger til unge danske studerende, som rejser ud i verden for at dygtiggøre sig. I 2019 fik 636 studerende støtte til deres internationale udvekslings-, praktik eller forskningsophold og blev dermed hjulpet på vej af i alt 12,6 mio. kr.

FORDELING PÅ 636 STUDERENDE I 2019

Uddannelsesniveau under ophold

 • Kandidatstuderende, 60%
 • Kunststuderende, 4%
 • Ph.d.-studerende, 31%
 • Efteruddannelse/andre, 5%

Fagområde

 • Humaniora, 18%
 • Kunstneriske studier, 14%
 • Natur- og teknisk videnskab, 33%
 • Samfundsvidenskab, 35%

Kontinentfordeling

 • Afrika, 1%
 • Asien, 7%
 • Australien/NZ, 11%
 • Europa, 45%
 • Nordamerika, 35%
 • Sydamerika, 0%

Internationalisering af danske studerende har været et støtteområde for Augustinus Fonden siden 1950’erne, og over halvdelen af ansøgningerne til Fonden omhandler i dag studieophold i udlandet.

Kun de bedst kvalificerede studerende får en bevilling, og for fonden er det et centralt støtteområde, at unge skal kunne begå sig i det globale arbejdsmarked og være opdateret på netop deres felt. Det er derfor afgørende for Augustinus Fonden at bakke op om et stærkt internationalt udsyn for fremtidens arbejdskraft og forskning.

Bevillingerne gives til musik- og kandidat-studerende på videregående uddannelser men også til ph.d.-studerende indenfor alle studieretninger.

For de studerende har rejser ud i verden stor betydning, og ofte fremhæves både de faglige og personlige oplevelser som skelsættende og udbytterige i de afrapporteringer, som fonden modtager, når udlandsopholdet er afsluttet.

 

Læs mere om, hvordan du ansøger til studieophold her

Se fondens støtte til studieophold over de seneste 10 år her