Viden & Uddannelse
Studerende ud i verden
Internationale studieophold
Løbende bevillinger
Bevillingssum: 12,7 mio. kr. i 2018

Augustinus Fonden uddeler årligt flere hundrede bevillinger til unge danske studerende, som rejser ud i verden for at dygtiggøre sig. I 2018 uddelte Fonden 12,7 mio. kr. til området, så 700 unge studerende kunne rejse til internationale universiteter med støtte fra Fonden.

FORDELING PÅ 700 STUDERENDE I 2018

Uddannelsesniveau under ophold

 • Kandidatstuderende, 59%
 • Kunststuderende, 5%
 • Ph.d.-studerende, 29%
 • Efteruddannelse/andre, 6%

Fagområde

 • Humaniora, 13%
 • Kunstneriske studier, 16%
 • Natur- og teknisk videnskab, 33%
 • Samfundsvidenskab, 38%

Kontinentfordeling

 • Afrika, 2%
 • Asien, 6%
 • Australien/NZ, 12%
 • Europa, 45%
 • Nordamerika, 33%
 • Sydamerika, 1%

Augustinus Fonden har siden 1950’erne støttet internationaliseringen af danske studerende, og i dag vedrører halvdelen af Fondens ansøgninger studieophold i udlandet.

Kun de bedst kvalificerede studerende får en bevilling, men for Fonden er det et centralt støtteområde: Unge skal rustes til det globale arbejdsmarked, og det er afgørende at bakke op om, at fremtidens arbejdskraft også kan begå sig internationalt.

Bevillingerne gives primært til musik- og kandidat-studerende på videregående uddannelser, men også til ph.d.-studerende, indenfor alle studieretninger.

Det har stor betydning for de studerende at rejse ud i verden, og i afrapporteringerne, som de studerende indsender til Fonden efter endt ophold, beskriver mange deres studieophold uden for landes grænser som skelsættende – fagligt såvel som personligt.

Læs mere om, hvordan du ansøger til studieophold her

Se Fondens støtte til studieophold over de seneste 10 år her