Kunst & Kultur
Symfonisk eventyr til ‘Musikkens Børn’
Aarhus Symfoniorkester
Bevillingsår: 2022
Bevillingssum: 350.000 kr.

Et tidligt møde med musik skaber grobund for et livslangt forhold mellem børn og den klassiske musik. Aarhus Symfoniorkesters storstilede formidlings- og dannelsesprojekt 'Musikkens Børn' er gået ind i sin afsluttende fase, siden projektet begyndte i 2018. Augustinus Fonden bidrager til projektet med støtte til udarbejdelse af et nyskrevet værk, et symfonisk eventyr, til opførelse ved den sidste afsluttende koncert i 2024.

Array

I 2017 fik en gruppe musikere i Aarhus Symfoniorkester en idé: de ville adoptere en hel årgang af nyfødte børn ind i orkestret som Musikkens Børn.

Alle nyfødte børn i Aarhus Kommune blev derfor i 2018 gennem sundhedsplejerskerne inviteret til at blive en del af formidlingsprojektet Musikkens Børn, hvilket mere end 50% af de nybagte forældre benyttede sig af. Siden er Musikkens Børn blevet en fast integreret del af Aarhus Symfoniorkesters DNA og det eneste projekt af sin art i Danmark.

Hvor mange orkestres arbejde med børn og unge, inklusive Aarhus Symfoniorkester, i høj grad kommer til udtryk gennem skolekoncerter og enkelte årlige koncertbegivenheder, er Musikkens Børn af en helt anden karakter.

Musikkens Børn er et ambitiøst projekt, der løber fra 2018 til 2024, og har til formål at invitere en hel årgang indenfor i musikkens verden og skabe grobund for et livslangt forhold mellem børnene og den klassiske musik. Projektet sigter på at give børnefamilierne gode musikalske oplevelser og idéer til værdifuldt, inspirerende og legende samvær.

Augustinus Fonden og Salling Fondene bidrager til projektets afsluttende finale. Støtten gør det muligt at gennemføre projektets kunstneriske vision såvel som sikre projektets efterliv, til gavn for både forskning og kulturliv i Danmark.

”Musikkens Børn er født af orkestermusikernes dybe engagement i musikken og den rolle, den spiller for børn og unge, og det er derfor en udelt glæde for mig – og for hele orkestret – at vi kan afslutte det på den måde, vi har forestillet os, takket være den generøse støtte fra Augustinus Fonden og Salling Fondene. Musikkens Børn går nu ind i den sidste fase – ”Den Store Symfoniske Finale”, som vi kalder den, hvor familierne rykker fra de små lokaler ind i Symfonisk Sal for at opleve hele orkestret. Tilsagnene sikrer denne vigtige afsluttende fase og projektets efterliv, som rækker ud over den betydning, det har haft for de mere end 2.500 tilmeldte familier. Det er stort!” siger Thorkild Andreasen, administrations- og sponsorchef for Aarhus Symfoniorkester.

Nyt symfonisk eventyr til fremtiden 
Støtten på 350.000 kr. fra Augustinus Fonden er rettet mod udviklingen og afviklingen af det kunstneriske indhold i projektets afsluttende fase, herunder projektets afsluttende koncert i foråret 2024, hvor støtten betyder, at der til koncerten kan præsenteres et nyskrevet værk, som skabes i samarbejde mellem den kendte tegner/formidler Carl Quist-Møller og komponist Lasse D. Hansen, som gennem hele projektet har været komponist og arrangør på Musikkens Børn.

Sammen skriver de projektets maskot Tigeren Tutti ind i et symfonisk eventyr – et eventyr – med Carl Quist-Møller i rollen som fortæller – som orkestret har en forventning om kunne blive en ny klassiker på linje med Kleisingers Tubaen Tubby og Prokofjevs Peter og Ulven, der langt hen ad vejen har været primære kilder til formidling af klassisk musik til børn og unge.

”Musikkens Børn er et gedigent projekt, hvor musikalsk stimulering og udvikling gennem den klassiske musik knytter unge forældre og deres børn til Aarhus Symfoniorkester. Det er et dannelsesprojekt med både sociale og integrationsmæssige aspekter. Vi er glade for at bidrage til i et initiativ, der vil berige børnefamiliernes hverdag og forhåbentligt senere gøre flere nysgerrige på den klassiske musik, siger adm. direktør i Augustinus Fonden, Frank Rechendorff Møller.

Fondens bevilling tilgodeser også en særlig julekalender, der præsenterer Musikkens Børn deltagerne for julesange og -melodier med rod i orkestermusikernes mere end 17 forskellige nationaliteter og etniske baggrunde.

Salling Fondenes støtte på 250.000 kr. er møntet på projektets ”legacy”; dets arv og videre liv, både i forhold til udviklingen af Aarhus som børnekulturel hovedstad og i dansk kulturliv generelt. Støtten omfatter en bred videreformidling af indholdet fra Musikkens Børn projektet, så det gøres nemt tilgængeligt for bl.a. daginstitutioner, forældre og nye børnefamilier at opdage og benytte den store samling af videoer, musik og artikler, som pt. er tilgængelig på Aarhus Symfoniorkester hjemmeside, og på sigt skabe en portal for klassisk musik, musikformidling og -pædagogik af international karat.