Kunst & Kultur
Vejen til genforeningen i Greve
Greve Museum, Mosede Fort
2020
Bevillingssum: 450.000 kr.

I 2020 markeres Genforeningsjubilæet i hele landet - også på Greve Museum, der med en ny udendørsudstilling på Mosede Fort vil fortælle historien om den nuværende dansk-tyske grænse.

Array

Selv om de fleste forbinder 1. Verdenskrig i Danmark med Sønderjylland og Genforeningen, spillede Mosede Fort ved Greve en central rolle under krigen. Det er også her, at den største udstilling om Danmark under 1. Verdenskrig findes, og det er der en særlig grund til.

Opførelsen af Mosede Fort begyndte i 1913, og fortet var under 1. Verdenskrig bemandet med kystartillerister, der skulle beskytte København mod angreb. Fortet var afgørende under krigen, selv om det heldigvis aldrig kom i brug.

Med udendørsudstillingen ”Vejen til genforeningen” vil Greve Museum vise, at den dansk-tyske grænse, som vi kender den i dag, er et barn af 1. Verdenskrig og hænger uløseligt sammen med udfaldet af krigen.

Forholdet til Tyskland og vejen til en genforening med sønderjyderne var et de store spørgsmål i dansk politik fra 1864 til 1920. Med det tyske nederlag i 1. Verdenskrig opstod en længe ventet mulighed for at debattere en grænseændring, og et krav om en folkeafstemning i Sønderjylland blev rejst i oktober 1918.

For langt de fleste blev Genforeningen en lykkelig begivenhed, men for andre en slem skuffelse. Lige til det sidste blev der kæmpet for både en nordligere og en sydligere grænse, og udstillingen fortæller, at vejen til Genforeningen var overraskende konfliktfyldt.

Udendørsudstillingen foldes ud på 25 plancher af glas og stål, som opstilles langs den vej, der fører ind til museets udstilling om krigsårene, og vil give ankomsten til museet et markant kvalitativt løft.

Udendørsudstillingen er gratis og kan ses fra 12. marts 2020 og året ud.

Genforeningsjubilæet 2020

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, hvilket markeres med Genforeningsjubilæet. Jubilæet synliggøres med aktiviteter i hele landet, og det officielle højdepunkt finder sted under de historiske mærkedage 10.-12. juli i Sønderjylland.

Augustinus Fonden har støttet en række projekter til fejringen af jubilæet.

 

Fotokreditering: De historiske fotos er venligst stillet til rådighed af Det Kongelige Bibliotek, billedsamlingen.

Billederne er fra et folkemøde for dansksindede (øverst) og kongefamilien med Kong Christian X i front i Christiansfeld i forbindelse med Genforeningen (nederst).