Viden & Forskning

Studieophold

  • AnsøgningsfristVi modtager løbende ansøgninger

Hvert år støtter Augustinus Fonden dygtige studerendes muligheder for at rejse ud i verden på fagligt udviklende studieophold, som udvider de studerendes horisont. Fremover vil fonden fokusere sin støtte til studerende på kunstneriske uddannelser.


OBS! 31. august 2024 er sidste mulighed for at søge Augustinus Fonden om støtte til internationale studieophold, hvis du er kandidat- eller ph.d.-studerende fra alle andre studieretninger end de kunstneriske uddannelser.

Hvem kan søge?

Fonden bidrager til ny viden ved at sende dygtige studerende fra universiteter og kunstneriske uddannelser ud i verden. Det er vigtigt, at du læser vejledningen godt igennem, inden du begynder ansøgningsprocessen.

OBS! Vær opmærksom på strategisk tilpasning, der gælder pr. 31. august 2024.

Hvad betyder den strategiske tilpasning for mig?

Efter 31. august 2024 vil Augustinus Fonden udelukkende rette sin støtte mod studierejser for studerende inden for de kunstneriske uddannelser. Det betyder, at der lukkes for ansøgninger fra studerende fra alle øvrige fagområder.


1 ud af 5

Læs ansøgningsvejledningen

Når du skal søge støtte til dit studieophold, skal du indsende en række obligatoriske bilag. Du finder et overblik i vejledningen. Det er derfor vigtigt, at du bruger god tid på at sætte dig ind i, hvilke krav vi stiller til din ansøgning, inden du begynder ansøgningsprocessen. Vejledningen kan downloades her på siden.

OBS! Vær opmærksom på strategisk tilpasning, der gælder pr. 31. august 2024.

Budget

Som led i udfyldelsen af din ansøgning gennem ansøgningsportalen skal du udfylde et budget. Det er vigtigt, at du grundigt læser og følger vejledningen for udarbejdelsen af dit budget. Se eventuelt hvordan du gør i budgeteksemplet her på siden.

Obligatoriske bilag

Når du indsender din ansøgning, er det er vigtigt, at du vedlægger alle obligatoriske bilag. Hvis ikke fonden har modtaget alle obligatoriske bilag på ansøgningstidspunktet, vil ansøgningen automatisk modtage afslag. Du skal ikke forvente at blive kontaktet ved manglende bilag.

Værd at vide

Hvad støtter vi ikke

Fonden støtter ikke grupperejser, deltagelse i konferencer, empiriindsamling i forbindelse med f.eks. speciale, recidency-ophold og lignende.

Der gives kun støtte til studier uden for landets grænser. Du kan derfor ikke få støtte til ophold på et udenlandsk universitet, hvis du bliver boende i Danmark.

Der gives kun støtte til ophold, hvor der er behov for støtte for at opholdet kan gennemføres.

Der gives ikke støtte bagudrettet til ophold, der er afsluttet eller til dele af udlandsophold som er afsluttet. Det vil sige, at hvis dit ophold varer seks måneder, og din ansøgning bliver behandlet to måneder efter starten på dit ophold, kan du maximalt få støtte til de fire resterende måneder.

Nøgletal 2023

16 mio. kr.

Samlede støtte til studieophold i 2023

886 legater

Antal studerende, der har modtaget støtte i 2023

3%

3% af fondens samlede støtte gik i 2023 til studieophold

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte en medarbejder

Katrine M. Sanderhage

Studentermedarbejder


StudierejserPh.d.-ophold

Frederik Winther Juhl

Studentermedarbejder


StudierejserPh.d.-ophold