Augustinus Fonden støtter Museernes Grønne Akademi, som Organisationen Danske Museer står bag, med 2,8 mio. kr. Bevillingen sikrer,  at 10 danske museer kan deltage i det internationale program ’KI Futures: Getting Climate Control under Control’.

Målet er at hjælpe danske museer med klimatiltag, og blandt de deltagende museer er bl.a. Statens Museum for Kunst, Louisiana, ARoS, Museum Odense, Det Grønne Museum og Skagens Kunstmuseer.

Museer over hele verden arbejder for at passe på vores fælles kulturarv. Et arbejde, hvor der bliver brugt store mængder energi til f.eks. klimastyring. Mange museer ønsker at ændre på driften af deres klimasystemer, men er tilbageholdende på grund af konsekvenserne for lån af værker og genstande til særudstillinger, da der i låneaftaler ofte bliver stillet strikse og bekostelige krav til klimastyring.

Det internationale uddannelsesprogram KI Futures har fokus på klimastyring og låneaftaler, og 10 danske museer får nu mulighed for at deltage i et toårigt program, hvor der sker en videndeling med museer fra UK, USA, Canada og Europa.

Uddannelsesprogrammet bygger på erfaringer fra bl.a. casestudier fra hollandske museer, hvor det internationale konsulent- og udviklingsbureau KI Culture har været med til at sikre væsentlige energibesparelser samt reduktion af CO2 og udgifter til energi. Formålet er at ændre standarder for låneaftaler museerne imellem og optimere museernes klimastyring – og dermed reducere det kollektive klimaaftryk for den kulturelle sektor.

Bevillingen til programmet KI Futures supplerer Augustinus Fondens støtte på 5,8 mio. kr. til etableringen af Museernes Grønne Akademi, som Organisationen Danske Museer står bag. I alt støtter fonden dermed museernes arbejde med ansvarlig omstilling med samlet 8,6 mio. kr.

Danske museer viser vejen frem

Museernes Grønne Akademi ønsker at benytte uddannelsesprogrammet til sideløbende at udvikle et dansk kursusforløb, som bygger videre på viden, indsigter og kompetencer, der genereres som følge af de danske museers deltagelse.

På den måde kan programmet være med til at sikre, at alle danske museer får mulighed for at reducere deres klimaaftryk gennem datadreven klimastyring og evidensbaserede låneaftaler.

Hvert deltagende museum underskriver en samarbejdsaftale med Museernes Grønne Akademi, som forpligter museerne på deres deltagelse, deling af relevante klimadata og deltagelse i formidling af resultater nationalt og internationalt.

Ansøgninger til fonden

Augustinus Fonden modtager fortsat ansøgninger fra museumssektoren om projekter med fokus på arbejdet med klimaaftryk og omstilling.

Læs mere i fondens vejledning til museumsområdet eller her: https://augustinusfonden.dk/projekter/groen-omstilling-i-kultursektoren/

Fonden tager også gerne en dialog om aktuelle projektidéer med fokus på ansvarlig omstilling – kontaktinfo: Inger Krog

Fakta

Museernes Grønne Akademi

Museerne skal, som resten af samfundet, arbejde med en øget bevidsthed om bæredygtige valg.

Det er udgangspunktet for Museernes Grønne Akademi, som via kortlægning, analyse, vidensindsamling, værktøjer og kursusforløb skal kickstarte, kvalificere og koordinere omstillingen på museerne i Danmark.

Akademiet blev etableret i efteråret 2022 af Organisationen Danske Museer og har tre fokusområder, som er særligt relevante for museer: Bygninger, bevaring og udstillinger. Projektet løber frem til 2025.

Augustinus Fonden støttede etableringen af akademiet med 5,8 mio. kroner.

Følg med i akademiets arbejde her: Museernes Grønne Akademi – Organisationen Danske Museer – ODM (dkmuseer.dk)

 

Fakta

KI Culture

KI Culture er en international organisation, der arbejder for at forene kultur og bæredygtighed.

KI Culture udbyder bl.a. uddannelsesprogrammet KI Futures med konkrete værktøjer, der inkluderer træning, coaching og et globalt netværk til at støtte kulturaktører i arbejdet med klimatiltag

Læs mere her www.kiculture.org