Vidensopbygning

Grøn omstilling i kultursektoren

Augustinus Fonden bakker op om projekter, der med fokus på kulturinstitutionernes kerneopgaver bidrager til den grønne omstilling af kultursektoren. Samarbejder, videndeling på tværs af institutioner og fælles initiativer er en styrke.

Nye kompetencer og vidensopbygning

Augustinus Fonden bakker op om dansk kulturlivs langsigtede udvikling og vidensopbygning. Derfor støtter fonden også projekter, der bidrager til den grønne omstilling af kultursektoren, og som igangsættes og drives af sektoren selv. Både initiativer der løfter et fagligt område bredt ved at stille ny viden til rådighed og sikre et kompetenceløft inden for grøn omstilling, og modelprojekter på de enkelte kulturinstitutioner har modtaget støtte.

Fonden har støttet den grønne omstilling i kultursektoren på flere måder:

  • Samlet brancheløft
  • Acceleratorprogram
  • Modelprojekter

Fokus i projekter, der driver den grønne omstilling

01

Projekter med en branchespecifik og praksisbaseret tilgang, der er forankret i sektoren

02

Samarbejde og videndeling

03

Projekterne skal være integreret i strategisk udvikling af kerneopgaver

Kontakt fonden for dialog om støttemuligheder

Inger Krog

Seniorrådgiver


Billedkunst MuseerLitteraturKirker