Kulturarv er et af Augustinus Fondens kerneområder, og nu inviteres landets museer, universiteter og øvrige forskningsinstitutioner til at søge midler til Forskning i Kulturarv. Årets ansøgningsrunde er åbent i perioden 1. februar til 15. maj 2024.

Augustinus Fonden ønsker at gøre en forskel for forskning i kulturarv i Danmark og for samarbejdet mellem forskningsinstitutionerne. Ved at tilbyde frie midler både til styrkelse af forskningsmiljøerne og til at fremme mulighederne for tværfagligt samarbejde mellem museer, universiteter og forskningsmiljøer, støtter fonden den humanistiske vidensproduktion i Danmark. Forskningsindsatsen bidrager til bevaring, forståelse og formidling af vores fælles kulturarv. Samtidig er indsatsen med til at skabe kompetenceopbygning i forskende kulturinstitutioner såvel som et øget fokus på tværfagligt samarbejde.

I 2024 uddeler Augustinus Fonden 40 mio. kr. Der er prioriteret i alt 120 mio. kr. i årene 2024-2026 til forskningsprogrammet.

Ansøgningsproces og information

Årets ansøgningsrunde er åben i perioden 1. februar til 15. maj 2024.

Ansøgere kan forvente svar i løbet af 4. kvartal.

Link til ansøgningsopslag 2024 findes her

Link til vejledning 2024 findes her

Fonden afholder et digitalt infomøde mandag d. 4. marts 2024 kl. 10. På infomødet fortæller vi om ansøgningsprocessen, og der er mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding skal ske via

Har du spørgsmål, der vedrører det faglige indhold, kan du kontakte seniorkoordinator Mette-Astrid Jessen på telefon 3842 2531 eller eller seniorkoordinator Christian Edelvold Berg på telefon 33 14 52 93 eller .

Forskningsfelt

Der kan søges støtte til humanistiske forskningsprojekter, der bidrager til bevaring, tilgængeliggørelse og forståelse af vores fælles kulturarv. Støtten gives til teoretiske og praksisorienterede forskningsprojekter, samt forskningsprojekter, der anvender eller udvikler naturvidenskabelige metoder til brug for kulturarvsforskningen.

Augustinus Fonden har særligt fokus på at støtte vidensopbygning inden for de uddelingsområder, som er centrale i fondens filantropiske strategi:

  • kulturhistorie i bredeste forstand,
  • arkæologi,
  • musik,
  • scenekunst,
  • billedkunst,
  • litteratur og
  • klassiske sprog samt sprog fra den oprindelige nordiske sprogkreds, når denne forskning bidrager til forståelsen af kulturarven

 

 

Erfaring fra tidligere år

Forskning i kulturarv 2021-2023

Med indsatsen for kulturarvsforskning har Augustinus Fonden oplevet stor efterspørgsel og forskningsmæssig kreativitet fra danske museer og universiteter.

I årene 2021-2023 er modtaget 227 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på 713 mio. kr. perioden. Inden for rammen på de 90 mio. kr. har 41 projekter modtaget en bevilling.

Med forskningspuljen er midlerne nået ud til nye ansøgermiljøer, som fonden ikke tidligere har været i kontakt med, og samtidig har fonden oplevet en øget kompetenceopbygning i miljøerne og et styrket tværgående samarbejde mellem universiteter og museer.

Det er baggrunden for, at Augustinus Fondens bestyrelse har besluttet at forlænge og øge puljen frem til 2026 for at støtte projekter, der bidrager til bevaring, formidling og forståelse af vores fælles kulturarv. Der uddeles samlet 120 mio. kr. i årene 2024-2026.