Kunst & Kultur

Kirker

  • Ansøgningsfrist17. mar. 2024 & 15. sep. 2024

Bevaring af den nationale kulturarv i kirkerne

I kirker over hele landet findes kulturværdier af stor historisk betydning. Kirkerne udgør en central del af vores kulturarv og danner i dag rammen om et levende fællesskab, når vi samles til højtider og livets store mærkedage i kirkens stemningsfulde rum. Augustinus Fonden bidrager til bevaring af kulturværdier i tilknytning til kirke og religion for at sikre den nationale kulturarv, der findes i kirkerne.

Fokus i vores støtte er på bevaring af bygninger, historisk inventar og kunstværker, som har høj national kulturarvsværdi og et stort behov. Derudover støtter fonden et levende musikliv i landets kirker ved restaurering og anskaffelser af nye orgler samt andre initiativer, der understøtter musiklivet. Vi giver ikke tilskud til forkyndelse eller mission eller støtter erhvervelse af flygler til kirker.

Ansøgningsfrister

Fonden behandler ansøgninger på kirkeområdet to gange årligt.

• Ansøgninger modtaget inden 17. marts kan forvente svar primo juni
• Ansøgninger modtaget inden 15. september kan forvente svar primo december

Nøgletal 2023

10 mio. kr.

Samlede støtte til kirker i 2023.

16 projekter

Antal projekter, der har modtaget støtte i 2023.

2%

2% af fondens samlede støtte gik i 2023 til kirker.

Hvem kan søge støtte?

Menighedsråd

Kriterier for støtte til kirker

Den nationale kulturarvsværdi

For en vurdering af kirken og projektets nationale kulturarvsværdi konsulteres Nationalmuseets Kirkekonsulenter, der er rådgivere for de kirkelige myndigheder.

Bevaringsbehov

For en vurdering af projektets aktuelle bevaringsbehov konsulteres Nationalmuseets Kirkekonsulenter, der er rådgivere for de kirkelige myndigheder

Kvalitet

Projektets kvalitet. Fonden støtter nyudsmykninger af kirker med udgangspunkt i høj kunstnerisk og arkitektonisk kvalitet. Her skal Akademirådets Udvalg for Kirkekunst være konsulteret før indsendelse af ansøgning.

Egenfinansiering

Der skal være afsat en egenfinansiering, fra menighedsråd eller provsti, til projektets gennemførelse før indsendelse af ansøgning.

Hvad kan der søges om støtte til?

Tips til din ansøgning

Værd at vide

  • Augustinus Fonden anbefaler, at ansøgere bredt afsøger mulighederne for økonomisk støtte til pågældende projekt, herunder fra provsti, stift, Kirkeministeriets Kirkeistandsættelsespulje samt andre mulige tilskudsgivere.
  • Menighedsrådet skal bidrage med egenbetaling til projektet.
  • Projektet skal være forelagt Nationalmuseets kirkekonsulenter, og der skal foreligge udtalelse herfra.
  • Projektet skal være prioriteret af provstiet (godkendt og støttet)
  • Projektet skal være principgodkendt af stiftsøvrigheden (principgodkendelsen skal vedlægges ansøgningen)

Det støtter vi


Kunst & Kultur

Fonden bidrager til at bevare en levende kulturarv gennem museer og og deres samlinger samt betydningsfulde bygningsværker. Vi støtter samtidig den skabende og udøvende kunst i hele landet - musik, dans og billedkunst.


Viden & Forskning

Fonden bidrager til ny viden gennem forskning og ved at sende dygtige studerende fra universiteter og kunstneriske uddannelser ud i verden.


Sociale & humanitære indsatser

Fonden støtter de mest udsatte voksne i hele Danmark med hjælp, der kommer tæt på det enkelte menneske, og bidrager til at afbøde konsekvenserne gennem akut nødhjælp, når kriser og katastrofer rammer ude i verden.