Kunst & Kultur

Musik

  • AnsøgningsfristVi modtager løbende ansøgninger

Et levende musikliv i hele landet

Augustinus Fonden støtter dansk musikliv, som er en betydningsfuld del af dansk kulturarv og identitet. Vores fokus er på projekter af høj kvalitet inden for klassisk musik, og vi understøtter talent, nyskabelse og kunstnerisk kvalitet, der sikrer musikkens aktualitet og fremtid. Initiativer inden for jazz og folkemusik, kan også komme i betragtning.

Vi har en særlig opmærksomhed rettet mod initiativer, der sigter mod at nå et bredt publikum. Det skal give alle mulighed for at møde den klassiske musik i hele landet og få gribende musikoplevelser på højeste niveau.

Musikområdet tegner sig for mange projekter - alt fra mindre eksperimenterende koncertformater til langsigtede markante musikprojekter, som står for eftertiden. På siden kan du finde eksempler på støttede projekter og en samlet liste med alle uddelinger.

Nøgletal 2023

42 mio. kr.

Samlede støtte til musik i 2023.

333 projekter

Antal projekter, der har modtaget støtte i 2023.

8%

8% af fondens samlede støtte gik i 2023 til musik.

Projekteksempel

Festivaler bringer den klassiske musik ud i hele landet

Fra Vesterhavet til Christiansø, fra Vendsyssel til Sønderjylland. Danmark er et rigt festivalland – også når det gælder den klassiske musik. Faktisk byder næsten 80 festivaler publikum på klassiske musikoplevelser året rundt, viser en kortlægning, som fonden udarbejdede i 2022. De klassiske musikfestivalers udbredelse vidner om, at vi har et rigt og aktivt musikliv i Danmark, som spænder vidt; fra små, lokale festivaler til store festivaler med internationalt publikum. Festivalformatet kan noget helt særligt og skaber nye muligheder for den klassiske musik og publikum.

Augustinus Fonden støtter hvert år et bredt udvalg af danske musikfestivaler.

Vi støtter dansk musikliv med fokus på fire spor

Projekteksempel

Instrumenter til talentfulde musikere

Fonden udlåner kvalitetsinstrumenter til unge musikere med et stort udviklingspotentiale og danske musikere i den absolutte internationale elite. Samlingen bidrager til et dansk musikliv på højeste niveau.

Foto: Tre musikere fra Den Danske Strygekvartet låner instrumenter af fonden. Fonden bidrager også til kvartettens aktiviteter og internationalisering med en flerårig bevilling. (Kreditering: Caroline Bittencourt)

Læs mere

Hvem kan søge støtte?

Ensembler, orkestre, musikforeninger, koncertsteder og kor

Forlag, brancheorganisationer og forskningsinstitutioner

Professionelle musikliv

Vær opmærksom på, at du skal være registreret med et CVR-nummer for at kunne sende en ansøgning til fonden.

Projekteksempel

TUTTI: Klassisk musik tættere på publikum

DEOO Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner står bag det flerårige publikumsudviklingsprojekt TUTTI i samarbejde med Applaus. Projektet samler ti ensembler og symfoniorkestre på den danske musikscene, så de i fællesskab arbejder med at blive endnu bedre til at skabe forbindelse til et bredt publikum f.eks. ved at eksperimentere med nye koncertformater eller nye samarbejder.

Foto: Esbjerg Ensemble er en del af TUTTI-projektet. Billedet er fra ensemblets familiekoncert med Peter og Ulven. Koncerten var et samarbejde mellem ensemblet og Kulturskolen Esbjerg.

Kriterier for støtte til musikprojekter

Projekteksempel

Flygler

Fonden støtter i særlige tilfælde erhvervelse af flygler til centrale institutioner af national betydning for dansk musikliv. Senest har fonden støttet indkøb af flygler til bl.a. Sankt Annæ Gymnasium, OrkesterEfterskolen, Ensemble MidtVest, Syddansk Musikkonservatorium, Koncertkapellet i Roskilde samt Koncerthus i Klaksvik på Færøerne.

Foto: Ensemble Storstrøm erhvervede i 2022 et nyt Steinway flygel til ensemblets koncertsted KUMUS. (Kreditering Lars Schmidt)

Hvad kan der søges om støtte til?

Musikkens fødekæde

Fonden understøtter projekter der initierer, samarbejder mellem børn/unge og det professionelle musikliv, vi har et særligt fokus på talentarbejde, ligesom vi giver dirigenternes afgørende rolle stor opmærksomhed.

Koncerter og festivaler

Fonden støtter udgifter i forbindelse med afvikling af koncerter og festivaler herunder honorar til musikere og publikumsaktiviteter.

Musikkens nyskabelse

Der kan søges om støtte til honorar i forbindelse med komposition og komponisthonorarer.

Musikkens fundament

Fonden støtter udgivelse af noder, musiklitteratur samt forsknings- og analyseprojekter, der skaber varig værdi for musiklivet på tværs. Støtte til byggeri og tilbygning der falder centralt i nationalt eller lokalt regi.

Projekteksempel

Mere sang for børn og unge

Augustinus Fonden støtter hvert år et bredt udsnit af dansk korliv, som f.eks. DR Korskolen, der gennem flere år har fået støtte til udvidelse af korskolen og aktiviteterne, så flere børn får mulighed for at synge med. Også Sangkraft Aarhus har fået et bidrag til et treårigt talentudviklingsprojekt, der sigter imod en øget rekruttering samt faglig opkvalificering af både børn og unge i elitekormiljøet.

Foto: DR Korskolen, Kim Matthäi Leland