Aktuelt

Markant løft til museernes fortsatte udvikling

  • Dato1. feb. 2023

Hvert år støtter Augustinus Fonden et bredt udvalg af museer i Danmark, og 2022 er ingen undtagelse

Fonden øger uddelingerne til museumsområdet markant i 2022 sammenlignet med året før.

Museumsområdet modtager en samlet sum på 186 mio. kr., som er fordelt på 92 forskellige museumsprojekter.

Projekterne spænder bredt over udstillinger, erhvervelser og bevaring, men dykker vi ned i uddelingerne er det særligt de store markante udviklingsprojekter, som stikker ud. Projekter, der løfter og inspirerer i sektoren på tværs eller som langtidssikrer den enkelte institution.

Museerne sikrer, at vores fælles kulturarv bliver bevaret, aktiveret og udviklet, så den fortsat kan opleves som relevant og vedkommende for et bredt publikum. Det bakker fonden op om i 2022 og også fremadrettet.

Foto øverst: Listasavn Føroya

Uddelinger

Listasavn Føroya: 17 mio. kr. til en fremtidssikring af de arkitektoniske rammer

Færøernes Nationalgalleri – Listasavn Føroya – spiller en central rolle i dannelsen af færingernes nationale bevidsthed, og museets samling repræsenterer en betydelig del af landets identitetsbærende kulturarv. Listasavn Føroya spiller som et kunst- og kulturmiljø en central rolle i samfundet, og med sin samfundsaktuelle udstillingsprofil og øgede aktiviteter har museet siden 2019 mere end fordoblet sit besøgstal, videreudviklet en aktiv skoletjeneste og lanceret formidlingstilbud til børn og voksne.

Det nye anlægsprojekt bidrager til en optimering af de arkitektoniske rammer som er med til at fremtidssikre museets udvikling. Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er indtil videre de to fonde, der bidrager til projektet, som bakkes økonomisk op af Lagtinget.

Bidrag til museer i 2022

01

Fonden modtager løbende ansøgninger under støtteområdet museer og kulturarv og har i 2022 bl.a. støttet 55 museer i hele landet.

02

Bevillingerne er bl.a. gået til 72 forskellige udstillingsprojekter.

03

Med støtte fra fonden er 26 kunstværker erhvervet til museernes samlinger.

Uddelinger

Museum Sønderjylland – Museerne i Tønder: 15 mio. kr. til en helhedsplan for den samlede museumsoplevelse

Museerne i Tønder er et kulturelt fyrtårn i Sønderjylland med den særlige forening af nordeuropæisk kunst, vadehavsegnens kulturhistorie og eksklusivt kunsthåndværk. Med en ambitiøs helhedsplan vil Museum Sønderjylland inden for de eksisterende rammer skabe et nyt museum, der formidler de tre områder i hver deres ret, men samtidig er en samlet tværfaglig kulturoplevelse.

En ny multimediesal og afvekslende udstillinger giver nye muligheder for formidlingen om det dramatiske liv på kanten af havet fra 1600-tallet til i dag – med temaer om alt fra stormfloder og Tønderkniplinger.

Helhedsplanen omfatter betydelige omflytninger og fornyelse af museets udstillinger og publikumsfaciliteter samt en teknisk opgradering af museets klima- og sikkerhedsanlæg. Projektet har en stærk lokal forankring og er sikret en medfinansiering fra Tønder Kommune.

Uddelinger

Moesgaard Museum: 12 mio. kr. til udvikling af ny digital dimension samt realisering af tre større forskningsbaserede særudstillinger

Moesgaard Museum vil tage det næste skridt mod fremtidens museumsindhold og øge sin publikumsmæssige rækkevidde og relevans gennem udvikling af en ny digital dimension i museumsoplevelsen. Museet sigter dermed mod en integrering af den samlede museumsoplevelse på tværs af tre hovedplatforme; udstillinger, aktiviteter og digitalt indhold.

Det sker gennem et nyt digitalt udviklingsspor og et samlet indholdsprogram for årene 2023-2025 med udgangspunkt i temaer, der knytter an til et af museets langvarige forskningstyngdepunkter indenfor jernalderens krige, nærorientalsk, arkæologi og Nordeuropas yngre stenalder.

Temaerne adresserer samtidig en nutidig aktualitet; migrationer, religion og menneskets omformning af naturen med det formål at bibringe et dybt tidsperspektiv på store samfundsudfordringer. Augustinus Fonden støtter den flerårige satsning sammen med Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.