Strategi og Vejledning
 • Filantropisk strategi
 • Ansøgningsopslag Forskning i kulturarv 2021
 • Vejledning til forskning i kulturarv
 • Ansøgningsopslag Nyreforskning 2021
 • Budgetskema til litteraturansøgninger
 • Vejledning til ansøgning om støtte til litteratur
 • Vejledning til ansøgninger om støtte til kirker
 • Vejledning til ansøgning om støtte til scenekunst
 • Vejledning til ansøgning om støtte til billedkunst
 • Vejledning til mølleansøgninger
 • Vejledning til sociale indsatser
 • Årlig afrapportering instrumentlån
Studie- og ph.d.-ophold
 • Budgetskema til studieophold
 • Vejledning til studieansøgning
Fondens støtte
 • Overblik bevillinger 2020
 • Bevillinger 2020
 • 5 års oversigt 2016-2020
 • Studieophold 2011-2020
 • 10 års oversigt 2011-2020
Årsrapporter
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
Fundats
 • Fundats
Governance
 • God Fondsledelse
 • Koncernoversigt
 • CSR