Strategi og Vejledning
 • Bevillingsstrategi
 • Vejledning til ansøgning om støtte til kirker
 • Ansøgningsopslag Nyreforskning
Studie- og ph.d.-ophold
 • Budgetskema til studieophold
 • Vejledning til studieansøgning
Fondens støtte
 • Bevillinger 2018
 • Bevillinger 2009-2018
 • Fordeling af bevillinger 2014-2018
 • Studierejser 2009-2018
 • Bevillinger 2017
 • Bevillinger 2016
Årsrapporter
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
Fundats
 • Fundats
Governance
 • God Fondsledelse
 • Koncernoversigt
 • CSR