Kunst & Kultur

Billedkunst og kunsthåndværk

  • AnsøgningsfristVi modtager løbende ansøgninger

Indsigt og indlevelse i samtidens kunstneriske udtryk

Gennem støtte til kunsthaller og andre udstillingsaktører bidrager Augustinus Fonden til at skabe indsigt og indlevelse i den skabende og eksperimenterende kunst. Udstillinger og ny kunst til offentligt tilgængelige bygninger giver mulighed for, at et bredt publikum møder samtidskunstens udtryksformer.

Det skaber rum for formidling af billedkunst og kunsthåndværk i en professionel kunstfaglig kontekst.

Ansøgningsfrist til samlet udstillingsprogram

Vi har en årlig ansøgningsfrist for kunsthaller og andre udstillingssteder, der søger om støtte til et samlet udstillingsprogram i 2025. Ansøgningsfristen er 26. juni 2024.

Nøgletal 2023

15 mio. kr.

Samlede støtte til billedkunst og kunsthåndværk i 2023

87 projekter

Antal projekter, der har modtaget støtte i 2023

3 %

3 % af fondens samlede støtte gik i 2023 til Billedkunst og kunsthåndværk

Fremhævet indsats

Årlig ansøgningsfrist for kunsthaller

Kunsthaller og udstillingsarrangører kan hvert år ansøge om støtte til deres samlede udstillingsprogram for det kommende år. Det giver ansøgerne bedre mulighed for planlægning og hurtig afklaring i forhold til finansiering. Fonden kan søges om støtte til udstillingsproduktion, kunstnerhonorar og formidlingsaktiviteter. Det er kunsthaller og udstillingsarrangører, der kan søge. Fonden støtter ikke individuelle kunstneres produktion eller arbejdslegater.

I 2023 støttede Augustinus Fonden udstillinger på 35 kunsthaller og udstillingssteder i hele landet.

Hvem kan søge støtte?

Kunsthaller

Kunsthaller og andre udstillingsarrangører, der varetager en professionel kunstfaglig kuratering og formidling af billedkunst og kunsthåndværk.

Udstillingssted skal ansøge

Det er udstillingsarrangøren/udstillingsstedet, der skal søge - ikke den individuelle medvirkende kunstner.

Kunst i det offentlige rum

Offentligt tilgængelige institutioner, kommuner mm. kan søge om ny kunst til offentligt tilgængelige bygninger og afgrænsede rum. Vær opmærksom på, at skitseforslag skal være kunstfagligt kvalificeret og godkendt af lokale beslutningstagere.

Projekteksempel

Tal R på Østerport Station til glæde for de rejsende

Værket ”Rejsen begynder her” er et hinterglasmaleri inddelt i tre felter, der hver målet 3,40 x 4 meter. Det markante kunstværk kan opleves af de mange tusinde mennesker, der hver dag benytter stationen. Tal R er en anerkendt kunstner i vores samtid, og hans værker bliver udstillet på museer og gallerier over hele verden.

Kriterier for støtte til billedkunst og kunsthåndværk

Projektet formidler billedkunst og kunsthåndværk af høj kvalitet

Projektet realiseres i en professionel kunstfaglig kontekst

Projektet bidrager til kunstoplevelser, der skaber indsigt og indlevelse i samtidens kunstneriske udtryk

Projekteksempel

Kunstperformance i byens rum med Art in a Day

24 timer med kunstneriske performances af danske og internationale kunstnere i København. Art in a Day var et samarbejde mellem seks kunsthaller, der havde slået sig sammen om en folkefest for performancekunst i 2022. Det gav mulighed for, at flere oplevede kunsten med et summende program af gratis performances i alle afskygninger i kunsthaller og ude i byens rum.

Hvad kan der søges om støtte til?

Udstillinger

Udgifter til realisering af udstillinger, fx transport, forsikring og udstillingsopbygning

Formidling

Formidling, fx katalog og formidlingsaktiviteter i forbindelse med udstillinger

Kunst i det offentlige rum

Realisering af ny kunst til offentligt tilgængelige bygninger og afgrænsede rum. Fonden støtter oftest i samarbejde med andre bidragsydere.

Kunstnerhonorar

I budgettet skal være angivet honorar til medvirkende kunstnere

Projekteksempel

Styrkelse af de kunstneriske rammer

Augustinus Fonden bidrager til udviklingen af rammer for professionelle kunstnere, gode værkstedsfaciliteter, håndværksmæssig ekspertise og erfaring. Godsbanen i Aarhus har fået støtte til et projekt, der skal imødekomme efterspørgslen på produktionsfaciliteter hos professionelle kunstnere og kunsthåndværkere samt kunststuderende i det vestdanske område. Projektet vil give flere kunstnere muligheder for at arbejde på tværs af håndværk, teknikker, materialer og i større formater.