Kunst & Kultur

Formidlingscentre

  • AnsøgningsfristVi modtager løbende ansøgninger

Viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem aktiviteter og oplevelser

Fonden støtter fagligt velfunderede formidlings- og videnspædagogiske centre, der sikrer formidling og udvikling af viden på tekniske, historiske, natur- og naturvidenskabelige områder, så områderne opleves som vedkommende og relevante. Fokus er på centre af national betydning, der varetager faglige formidlingsopgaver og formidler til et bredt publikum.

Projekteksempel

Zoologisk Have i København

Zoologisk Have i København fik i 2021 støtte til et nyt dyreanlæg for Australiens dyr – en forlængelse af Tasmanien-anlægget. I 2023 har fonden støttet opførelsen af et biodiversitetscenter – et transparent forsknings- og formidlingscenter i haven.

Hvem kan søge støtte?

Formidlings- og videnspædagogiske centre, der sikrer formidling og udvikling af viden på tekniske, historiske, natur- og naturvidenskabelige områder

Projekteksempel

Vadehavscentret

Vadehavet blev i 2014 optaget som UNESCO verdensarv, og Vadehavscentret formidler gennem faglighed og begejstring områdets helt særlige natur til et bredt publikum. Vadehavscentret har i 2023 fået støtte til om- og udbygning af den gamle naturskole. Det er Vadehavscentrets vision at være med til at skabe ny og nødvendig viden både i det naturfaglige, og når det handler om menneskets sundhed og om vores adfærd i en presset natur.

Kriterier for støtte til formidlingscentre

National betydning

Fonden støtter centre af national betydning, der varetager faglige formidlingsopgaver og udvikling af viden på tekniske, historiske, natur- og naturvidenskabelige områder.

Vedkommende og relevant formidling

Det er væsentligt, at formidlingscentrene formidler til et bredt publikum og med fokus på, at områderne opleves vedkommende og relevante.

Projekteksempel

Sagnlandet Lejre

Sagnlandet Lejre er et forsknings- og formidlingscenter og turistattraktion med fortid og arkæologi som hovedtema. I 2019 kunne Sagnlandet Lejre fejre indvielsen af Kongehallen, der fortæller historien om dansk kulturarv og nordisk identitet fra sen jernalder til tidlig vikingetid igennem imponerende arkitektur, mytologi, litteratur og landskab.

Hvad kan der søges om støtte til?

Formidling, inkl. udvikling af skoletjeneste og undervisningsforløb

Bygnings- og anlægsopgaver

Projekteksempel

Nationalpark Thy

Nationalpark Thy blev Danmarks første nationalpark i 2008 og er landets største vildmark med klitlandskaber af international betydning. Med bygningen af et nyt formidlingscenter er der skabt en stærk og tydelig port til naturen. Samtidig kan centret inspirere folk til at komme ud og opleve Nationalpark Thys vilde klitnatur.