Forskning i kulturarv
Ansøgningsopslag: Kulturarvsforskning 2023
Forskning i Kulturarv
2023
Bevillingssum: Afsat 30 mio. kr. (90 mio. kr. i 2021-2023)

Kulturarv er et af Augustinus Fondens kerneområder, og nu inviterer fonden landets universiteter, museer og øvrige forskningsinstitutioner til at søge midler til Forskning i Kulturarv. Årets ansøgningsrunde var åben i perioden 1. februar til 15. maj 2023.

Array

Augustinus Fonden ønsker at gøre en forskel for forskning i kulturarv i Danmark og for samarbejdet mellem forskningsinstitutionerne. Derfor prioriteres 90 mio. kr. i årene 2021-2023 til at øge indsatsen for forskning i kulturarv.

I 2023 uddeler fonden 30 mio. kr. til projekter, der bidrager til bevaring, formidling og forståelse af vores fælles kulturarv.

Forskningsindsatsen bidrager til bevaring, forståelse og formidling af vores fælles kulturarv. Samtidig er indsatsen med til at skabe kompetenceopbygning i forskende kulturinstitutioner såvel som et øget fokus på tværfagligt samarbejde.

Ansøgningsproces og information

Årets ansøgningsrunde var åben i perioden 1. februar til 15. maj 2023.

Læs ansøgningsopslag 2023

Se vejledning her

Fonden har i 2021 og 2022 støttet 29 forskellige projekter inden for et bredt felt af forskningsområder. Se projekterne fra 2022 og 2021.

Forskningsområder

Fonden støtter inden for forskningsområderne:

  • Kulturhistorie i bredeste forstand
  • Arkæologi
  • Musik (især klassisk musik og opera)
  • Scenekunst (især dans og musikdramatik)
  • Billedkunst
  • Litteratur
  • Klassiske sprog samt sprog fra den oprindelige nordiske sprogkreds, når forskningen bidrager til forståelse af kulturarv.


Fonden ser positivt på ansøgninger, der involverer flere samarbejdspartnere, har fokus på tværgående samarbejder mellem forskningsinstitutioner som f.eks. museer og universiteter, samt projekter der fremmer internationaliseringen af dansk forskning.

Derudover er det vigtigt, at forskningsprojekterne har et højt kvalitetsniveau og en klar formidlingsprofil. Ikke mindst skal indholdet være centralt forankret i institutionens forskningsstrategi.

Billede: Statens Naturhistoriske Museum modtog støtte fra puljen i 2021 til et forskningsprojekt om den kulturelle og historiske betydning af herbariummateriale og -indsamling for samfund i Danmark, Grønland, Ghana, Vestindien og Brasilien. Kreditering: Courtesy National History Museum of Denmark / Statens Naturhistoriske Museum

Fakta om Augustinus Fondens støtte til forskning i kulturarv

Indsats for forskning i kulturarv

Gennem årtier har vi set værdien af fondens støtte til kulturarv. Det er baggrunden for, at fonden i årene 2021-2023 har afsat 90 mio. kr., der fordeles med 30 mio. kr. pr. år.

Ansøgningspuljen var åbent i perioden 1. februar til 15. maj 2023.

Ansøgere kan forvente svar i løbet af 4. kvartal.

Den nye forskningsstrategi fokuserer på opbygning af viden inden for centrale områder som arkæologi, kulturhistorie, musik, scenekunst, billedkunst og litteratur. Desuden sigtes der mod klassiske sprog samt sprog fra den oprindelige nordiske sprogkreds, som kan bidrage til forståelsen af dansk kulturarv.

Fonden har tilknyttet et udvalg af eksterne rådgivere, der foretager en grundig faglig bedømmelse af ansøgningerne.

I 2022 og 2021 er uddelt 60 mio. kr. til 29 forskellige forskningsprojekter.

Se støttede forskningsprojekter i 2022

Se støttede forskningsprojekter i 2021