Kunst & Kultur
Bæredygtig omstilling på danske museer
Museernes Grønne Akademi
2022 & 2023
Bevillingssum: 8,6 mio. kr.

Fonden støtter projekter, der med fokus på kulturinstitutionernes kerneopgaver, bidrager til den grønne omstilling af kultursektoren. Samarbejder, videndeling på tværs af institutioner og fælles initiativer er en styrke.

Udstillinger, bevaring og bygger: Museernes aktiviteter sætter – som alle andre i samfundet – et klimaaftryk. Mange museer er i gang med en grøn omstilling og fokuserer på at øge bevidstheden om klimatiltag, men efterspørger stadig viden, koordinering og efteruddannelse inden for området.

Det er baggrunden for, at museernes brancheorganisationen Organisationen Danske Museer har sat sig i spidsen for Museernes Grønne Akademi. Projektet har en lang række samarbejdspartnere med særlig ekspertise inden for fokusområderne både i og uden for museumsbranchen. Det skal bidrage til at gøre museerne i stand til at gå aktivt ind i den grønne omstilling og vælge de mest bæredygtige løsninger.

Desuden trækker projektet på eksperter og erfaringer fra ind- og udland:

”Selvfølgelig skal museer bidrage til at løse klimakrisen, og selvfølgelig kan museernes klimaaftryk reduceres. Det her er en kæmpe saltvandsindsprøjtning til at støtte museerne i den opgave. Vi kan gøre en mærkbar forskel for den grønne omstilling, fordi vi med akademiet kan favne alle museer i landet, store som små. Og vi kan tilbyde konkrete, kvalificerede værktøjer og kurser, som er relevante for alle faggrupper,” siger Claus K. Jensen, der er forperson for ODM.

Fonden bevilgede 5,8 mio. kr. til etablering af akademiet i 2022.

10 danske museer bliver en del af internationalt netværk

I maj 2023 har Augustinus Fonden bevilget yderligere støtte til Museernes Grønne Akademi på 2,8 mio. kr. Bevillingen sikrer, at 10 danske museer kan deltage i det internationale program ’KI Futures: Getting Climate Control under Control’.

Det internationale uddannelsesprogram har fokus på klimastyring og låneaftaler, og med deltagelsen i programmet får 10 danske museer får mulighed for at deltage i det toårige program, hvor der sker en videndeling med museer fra UK, USA, Canada og Europa.

Uddannelsesprogrammet bygger på erfaringer fra bl.a. casestudier fra hollandske museer, hvor det internationale konsulent- og udviklingsbureau KI Culture har været med til at sikre væsentlige energibesparelser samt reduktion af CO2 og udgifter til energi. Formålet er at ændre standarder for låneaftaler museerne imellem og optimere museernes klimastyring – og dermed reducere det kollektive klimaaftryk for sektoren.

Museernes Grønne Akademi vil sideløbende benytte uddannelsesprogrammet til at udvikle et dansk kursusforløb, som bygger videre på viden, indsigter og kompetencer, der genereres som følge af de danske museers deltagelse.

På den måde sikrer programmet , at alle danske museer får mulighed for at reducere deres klimaaftryk gennem datadreven klimastyring og evidensbaserede låneaftaler.

Læs mere om akademiet her: https://www.dkmuseer.dk/museernes-groenne-akademi/

Ansøgninger til grøn omstilling

Augustinus Fonden bakker op om dansk kulturlivs langsigtede udvikling og vidensopbygning. Derfor støtter fonden også projekter, der bidrager til den grønne omstilling af kultursektoren, og som igangsættes og drives af sektoren selv. Både større initiativer der løfter et fagligt område bredt, men også modelprojekter på de enkelte kulturinstitutioner har modtaget støtte.

Fonden modtager fortsat ansøgninger fra museumssektoren om projekter med fokus på arbejdet med klimaaftryk og omstilling.

Se nedenstående eksempler på støttede projekter.

Array

Trapholt: CO2-aftryk for kunstudstillinger

Kunstmuseet Trapholt arbejder med Klimakompasset som værktøj til beregningen af CO2 aftryk for særudstillingen CONNECT ME. Det er det første systematiske modelprojekt for en grøn omstilling på Trapholt.

Bevilling: 500.,000 kr.

Læs mere om projektet her: https://trapholt.dk/groen-omstilling/

Projektets indhold:

 • Museet kan finansiere en projektleder til processen med CONNECT ME.
 • I udstillingen gennemfører Trapholt museets første komplette klimaregnskab på en samlet produktion.
 • Trapholt benytter erhvervsstyrelsens CO2-beregner til dette arbejde.
 • Udstillingsteamet har tænkt bæredygtigt i udstillingsdesign og udstillingsproduktion ved f.eks.: genbrug af materialer, danskdesignede og producerede møbler, udstillingsgrafik trykt på grønne materiale og brug af lokale håndværkere.
 • Med udgangspunkt i processen omkring særudstillingen vil museet formulere en intern vejledning målrettet museets fremadrettede praksis for udstillinger, både i forhold til kuratering, kommunikation og markedsføring, udstillingsdesign, udstillingsproduktion, transport, udstillingsperiode og formidling, samt efterfølgende nedtagning.
 • Erfaringerne fra projektet formidles til andre museer i samarbejde med Museernes Grønne Akademi.
 • Som en del af Trapholts grønne omstilling arbejder museet målrettet på at blive certificeret som Green Attraction.
 • Green Attraction-mærket er etableret af brancheorganisationen HORESTA i samarbejde med bl.a. Organisationen Danske Museer og er målrettet attraktioner, herunder museer. Green Attraction udspringer af Green Key, som er tilsvarende og et internationalt mærke for hoteller. Miljømærket skal gøre det nemmere for gæsterne at vælge de bæredygtige attraktioner til og samtidig udfordre og inspirere branchen til at sætte fart på den bæredygtige omstilling.

 

Foto: Stjernegaard Fotografi

 

Array

Louisiana: Flerårigt bæredygtighedsprojekt i 2023-2025

Louisiana har i 2023 fået støtte til at iværksætte et bæredygtighedsprojekt på kunstmuseet.

Bevilling: 3 mio. kr.

Projektets indhold:

 • Bæredygtighed søges maksimeret i alle dele af virksomheden med henblik på formelle certificeringer.
 • Fokus er på at reducere energiforbrug i bygningsmassen bl.a. gennem yderligere optimering af styring af indeklima.
 • Solcelleanlæg bliver etableret.
 • Vidensdeling om strategi og implementeringsmuligheder med sektoren generelt bliver sikret.

 

 

Foto: Kim Hansen

Array

Nivaagaards Malerisamling: Banebrydende klimarenovering af museum 

Nivaagaards Malerisamling har i 2021 gennemgået en større klimarenovering, der har givet museet en mere grøn profil.

Bevilling: 6,7 mio. kr.

Læs mere om projektet her: https://www.nivaagaard.dk/klimarenovering/

Projektets indhold:

 • Forbedringerne giver mulighed for en optimal styring af temperatur og luftfugtighed i udstillingssalene, så museet fremtidssikrer sin kunstsamling bedst muligt.
 • Museet kvalificeres samtidig til at indlåne kunstværker af højeste kvalitet.
 • Renoveringen er i sin helhed båret af bæredygtige løsninger i form af nye ovenlysvinduer, der forbedrer bygningsskallens egenskaber, LED-belysning, effektive ventilationskanaler og et jordvarmeanlæg, der supplerer energiforsyningen.
 • Det er banebrydende, at der i en eksisterende museumsbygning omlægges energiforsyning fra fossilt brændstof til bæredygtig jordvarme, der både kan varme og køle luften i udstillingssalene.

 

Array

Den Fynske Landsby: Udviklingsstøtte til øget fokus på bæredygtighed

Den Fynske Landsby vil i de kommende år gennemgå en mærkbar forandring, som betyder, at frilandsmuseet i Odense vil sætte fokus på samfundsaktuelle emner som bæredygtighed, cirkulær levevis og fællesskab. Det skal såvel ske indadtil i driften som udadrettet i den kulturhistoriske formidling til frilandsmuseets gæster.

Bevilling: 3 mio. kr.

Læs mere om projektet her: https://denfynskelandsby.dk/dk/om-os/

Projektets indhold:

 • Bæredygtig drift som fx omlægning til økologisk drift og facility management af bygningsmasse
 • Nye formidlingsformater
 • Undervisning med ny læringsprofil og undervisningsforløb
 • Fokus på besøgscentret ift. bæredygtighed og mødet med publikum

 

Array

Museum Sønderjylland: Lavenergi-drevet museumsmagasin

Museum Sønderjylland åbnede i 2021 et moderne, klimatiseret og lavenergi-drevet magasin, hvor museets omfattende samlinger kan opbevares sikkert for fremtiden.

Bevilling: 5 mio. kr.

Læs mere om projektet her: https://msj.dk/bevaringscenter-sonderjylland/

Projektets indhold:

 • Magasinet er indrettet efter den såkaldte Vejle-model (Zephyr-princippet), som er velafprøvet og billig i drift, idet anlæggets indeklima primært reguleres ved klimastyring.
 • Et tæt og velisoleret anlæg lægges på terræn uden isolering i gulvet.
 • Det er således i store træk jordens varme, der regulerer temperaturen, når gulvet fungerer som køleflade om sommeren og varmeflade om vinteren.
 • Det sikrer et lavt energiforbrug året rundt.