CARE Danmark

CARE Danmark 2024-2026

  • StøtteområdeSociale & Humanitære indsatser
  • FokusområdeInternationale humanitære indsatser
  • Bevillingssum9 mio. kr.
  • År2023

Augustinus Fonden har indgået en treårig aftale om humanitær støtte med CARE Danmark. Samtidig er også lavet rammeaftaler med DRC Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors Danmark og Læger uden Grænser.

CARE Danmark modtager 3 mio. kr. årligt. I alt 9 mio. kr. i perioden 2024-2026. CARE Danmark har inden for aftalen fuldt mandat til at disponere midlerne efter eget skøn og ekspertviden og skal efterfølgende rapportere løbende tilbage til fonden om, hvordan midlerne bliver brugt.

CARE Danmark styrker kvinder i klimakrisens brændpunkter – både med langsigtet bistand og med nødhjælp, når katastroferne rammer. CARE er en del af CARE International, en af verdens største humanitære organisationer. Vi hjælper årligt over 100 millioner mennesker i flere end 100 lande, hvor CARE er til stede. Når katastrofer hærger, bliver hvert eneste sekund, minut og time afgørende for at redde flest mulige menneskeliv. Partnerskabet med Augustinus Fonden giver CARE Danmark mulighed for at yde den første akutte støtte i det øjeblik, katastrofen rammer, mens vi fundraiser for yderligere støtte til de næste kritiske måneder.
Rasmus Stuhr Jakobsen, Generalsekretær hos CARE Danmark

Om CARE Danmark

01

CARE Danmark blev oprettet i 1987 som en selvstændig organisation og del af CARE International. CARE Danmark støtter verdens fattigste og mest klimaudsatte mennesker i at skabe sig et godt og værdigt liv. CARE Danmark arbejder med klimatilpasning, uddannelse, akut nødhjælp og hjælp til selvhjælp, og er til stede både før, under og efter katastrofen. Nødhjælp udgør en stadig stigende del af CAREs virke – en stigning, der særligt er taget til siden 2020.

02

CARE Danmark arbejder intensivt i ni lande, som er prioritetslande i CARE Danmarks strategiske partnerskabsaftale med Danida og udvalgt på grund af deres udsathed i forhold til både klimakriser og voldelige konflikter. Dette betyder, at CARE Danmark hele tiden har opdateret viden om potentielle kriser i disse lande og er klar til at rykke ud.

03

CARE International er til stede i mere end 100 lande, hvor CARE Danmark via landekontorer og lokale partnere også kan yde effektiv og hurtig hjælp.