Sociale initiativer
Internationale humanitære formål
Danske humanitære hjælpeorganisationer
2020
Bevillingssum: 22.741.809

Augustinus Fonden støtter hvert år internationale humanitære indsatser i hele verden. Midlerne uddeles til danske humanitære hjælpeorganisationer og er dermed et bidrag til at afbøde konsekvenserne, når kriser og katastrofer rammer ude i verden.

Array

Augustinus Fonden støtter internationale humanitære formål i form af akut nødhjælp i katastroferamte områder.

Som en del af indsatsen for det akutte nødhjælpsarbejde er det målet at sikre en hurtig og effektiv hjælp til mennesker i akut nød ved naturkatastrofer eller humanitære katastrofer.

Fonden ønsker med sin støtte at sikre, at organisationerne kan agere fleksibelt og nå ud til de mest udsatte mennesker.

Hvem kan søge? 

Fonden støtter danske humanitære hjælpeorganisationer med internationale indsatser i katastrofeområder.

Det er en forudsætning, at organisationen allerede har kapacitet til stede i det geografiske område. Det vægtes ligeledes, at indsatsen er initieret internationalt eller med direkte anmodning fra en international partner.

Fonden ser positivt på, hvis organisationen har samarbejdsaftale med Danida.

Ansøgning

Fonden behandler løbende ansøgninger til internationale humanitære projekter, og vi tager gerne en dialog før indsendelse af ansøgningen.

 

Uddelinger

I 2019 uddelte fonden 2,8 mio. kr., og året før i 2018 blev uddelt knap 1,3 mio. kr.

International hjælp under COVID-19 

I 2020 ser uddelingsniveauet væsentlig anderledes ud end i tidligere år på grund af den verdensomspændende corona-epidemi, og fonden har uddelt mere end 22 mio. kr.

Støtten til det sociale og akutte humanitære arbejde er en fast del af Augustinus Fondens strategi, og det har derfor været naturligt at arbejde ekstra hurtigt for at sikre, at projekterne kunne igangsættes snarest muligt. Ansøgningerne er kommet på baggrund af en dialog med fondens langvarige bevillingsmodtagere og henvendelser til fonden om akutte behov.

Udenfor Danmarks grænser har der været et stort behov for støtte i den ekstraordinære situation.

 

Seneste uddelinger i 2020

 • Dansk Flygtningehjælp til akut nødhjælp til familier på flugt i Burkina Faso: 500.000 kr.
 • UNICEF Danmark til akut nødhjælp til de potentielt mest COVID-19-berørte områder globalt og med fokus på forebyggelse af smittespredning. Dertil sikring af børns fortsatte adgang til uddannelse og beskyttelse: 5.000.000 kr.
 • CARE Danmark til akut COVID-19-indsats i Ugandas flygtningelejre: 1.000.000 kr.
 • Læger uden Grænser til medicinsk akutindsats mod COVID-19 i hele verden: 4.000.000 kr.
 • Ingeniører uden Grænser til lokal produktion, distribution og effektmåling af genanvendelig stofmaske i Sierra Leone og Guinea-Bissau: 250.000 kr.
 • Folkekirkens Nødhjælp til akut kontantbaseret nødhjælp til COVID-19-udsatte i Malawi: 1.500.000 kr.
 • PlanBørnefonden til akutte, globale indsatser i forbindelse med COVID-19 for at reducere risiko for smittespredning. Dertil bekæmpelse af de negative konsekvenser for piger og unge kvinder: 2.500.000 kr.
 • Dansk Flygtningehjælp til akut livreddende COVID-19-respons i Myanmar, Djibouti og Italien: 3.000.000 kr.
 • Dansk Folkehjælp til COVID-19-forebyggelsesprojekt i Afghanistan: 1.000.000 kr.
 • SOS Børnebyerne til bæredygtig hjælp til de mest udsatte børn og deres familier i Rwanda i forbindelse med COVID-19: 491.809 kr.
 • PlanBørnefonden til akut støtte til sårbare familier, der er påvirket af eksplosionen på Beirut Havn i Libanon: 500.000 kr.
 • ADRA Danmark til COVID-19-indsats i det krigshærgede Yemen målrettet de mest udsatte familiers mangel på mad og sundhedsoplysning: 500.000 kr.
 • SOS Børnebyerne til COVID-19-indsats til fordel for de mest sårbare børn og unge i Kenya: 500.000 kr.
 • UNHCR, FNs Flygtningeorganisation til akut humanitær støtte til sårbare flygtninge i Libanon i kølvandet på eksplosioner i Beirut og den eskalerende COVID-19-krise: 1.000.000 kr.
 • Folkekirkens Nødhjælp til fattige familier i Cambodja, der er ramt af massive oversvømmelser: 1.000.000 kr.
 • Læger uden Grænser

  Til medicinsk akutindsats mod COVID-19 i hele verden. Bevilget 4.000.000 kr.

  Foto: Olmo Calvo, Læger uden Grænser

 • Folkekirkens Nødhjælp

  Til mad, medicin og andre fornødenheder for fattige familier i Cambodja, der er ramt af massive oversvømmelser i efteråret 2020.
  Bevilget 1.000.000 kr.

  Foto: FKN-Cambodia og PCDM-Battambang.

 • PlanBørnefonden

  I foråret 2019 hærgede to kraftige cykloner det sydøstlige Afrika. Særligt hårdt gik det ud over Mozambique.

  PlanBørnefonden har haft fokus på akut sikring af rent drikkevand samt langsigtet opbygning af sanitære forhold. Bevilget: 500.000 kr.

  Foto: PlanBørnefonden

 • Ingeniører uden Grænser

  Til lokal produktion, distribution og effektmåling af genanvendelig stofmaske i Sierra Leone og Guinea-Bissau. Bevilget: 250.000 kr.

  Foto: Ingeniører uden Grænser

 • PlanBørnefonden

  Nødhjælp til mennesker i Beira, Mozambique, berørt af cyclonen Idai.

  1,7 mio. mennesker blev berørt af følgerne efter cyklonerne, som ifølge FN er en af de værste vejrrelaterede katastrofer nogensinde på den sydlige halvkugle.

  Den akutte indsats har bl.a. bestået i at sikre sanitære forhold som på billedet med vandforsyning. Bevilget: 500.000 kr.

  Foto: PlanBørnefonden

   

   

   

 • Røde Kors

  Akut nødhjælpsarbejde i det nordøstlige Syrien. Bevilget: 100.000 kr.

  Foto: SARC og Dansk Røde Kors

 • UNICEF

  Akut nødhjælp til de potentielt mest COVID-19-berørte områder globalt og med fokus på forebyggelse af smittespredning. Bevilget: 5.000.000 kr.

  Foto: Nahom Tesfaye, UNICEF