Kunst & Kultur
Kirkens Rum
Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst
2020-2021
Bevillingssum: 670.410 kr.

Et velfungerende kirkerum adskiller sig fra alle andre rum, vi færdes i - helheden er afstemt, og man mærker roen og den søgen mod ånd og mening, som det repræsenterer. En ny bogudgivelse med tilhørende digital formidling præsenterer den arkitektoniske og kunstneriske fornyelse i en række forskellige kirkerum over hele landet.

Array

I kirker over hele landet findes kulturværdier af stor historisk betydning. Kirkerne udgør en central del af vores kulturarv og danner i dag rammen om et levende fællesskab, når vi samles til højtider og livets store mærkedage i kirkens stemningsfyldte rum.

Kirkens fysiske fremtoning har siden de ældste tider været en integreret del af dens budskab. Arkitekturen, den håndværksmæssige omhu i byggeriets udførelse, rummets indretning, kirkebænke, orgel, døbefont, prædikestol, knæfald, alterbord og alterbillede udgør tilsammen det, der kan kaldes kirkens visuelle liturgi.

Kirken danner et rum uden for tiden, friholdt fra det omgivende samfunds konstante, hvirvlende forvandling og støj. Samtidig skal rummet fremstå  elevant i forhold til nutiden. Det er ikke et museum, men en ramme for menneskets forståelse af sig selv og verden. Derfor er det vigtigt, at samtiden sætter sit præg på kirkerummet – uden at sætte dets historie over styr.

Inspiration og hjælp til menighedsråd 

”Kirkens Rum” er en ny bogudgivelse, udgivet ved forlaget Lindhardt og Ringhof, målrettet menighedsrådene. Det er menighedsrådenes ansvar at vedligeholde deres kirker på vegne af kommende generationer. Bogen er udviklet af Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst i samarbejde med en række fagfolk. Den skal inspirere  menighedsrådene i deres arbejde og guide dem gennem den ofte komplicerede proces, det er at forny en kirkes visuelle udtryk.

Augustinus Fonden støtter ny kunst i kirker, der bidrager til en helhedsløsning i den givne kontekst, og som har langtidsholdbare kunstneriske kvaliteter.

Billedet er fra loftet i Hover Kirke ved Vejle, med kunst af Mogens Jørgensen.

  • Hover Kirke ved Vejle

    Kunst af Mogens Jørgensen

  • Lyngby Kirke

    Kunst af Christian Lemmerz

  • Langenæs Kirke

    Kunst af Elle-Mie Ejdrup Hansen