Kunst & Kultur
Klassisk musik tættere på publikum
DEOO
2019-2021
Bevillingssum: 5,1 mio. kr.

Flere – og også gerne yngre – mennesker skal have glæde af de store oplevelser, som danske symfoniorkestre og ensembler skaber. Derfor begyndte de fem landsdelsorkestre og fem basisensembler i januar 2022 et stort, målrettet arbejde med publikumsudvikling gennem projektet ’Tutti – Musikken tættere på publikum’.

Array

Alt for få får glæde af de storslåede oplevelser, som danske ensembler og symfoniorkestre skaber. Og det er svært at engagere et bredere og yngre publikum. Tidligere undersøgelser viser, at danskernes kendskab til både symfoniorkestrene og ensemblerne er begrænset. Ligesom der også er et stort potentiale for at øge indsatsen med publikumsudvikling ude i orkestrene.

Det skal et storstilet, treårigt projekt – ’Tutti – musikken tættere på publikum’ – lave om på. Projektet sætter koncertpublikummet i fokus, når ti af de dygtigste danske ensembler og symfoniorkestre begynder arbejdet med publikumsudvikling. Indsatsen skal munde ud i konkrete værktøjer som ensembler og symfoniorkestre kan bruge i arbejdet med at engagere publikum, styrke formidlingsindsatsen og udvikle nye koncertformer. Den viden, der bliver samlet op undervejs, vil blive delt med resten af det danske kulturliv.

Brug for øget viden og data
Projektet ledes af orkestrenes og ensemblernes brancheorganisation, DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner i samarbejde med Applaus. Konsulentfirmaet RasmussenNordic vil levere projektets værktøjer og workshops.

Det er en central del af projektet, at den nye viden skal forankres hos de enkelte, deltagende orkestre og ensembler, men samtidig også skal deles med DEOO’s øvrige medlemmer og resten af kulturbranchen, så projektet når så langt ud som muligt.

Nye formater baseret på viden om publikum
Det stort anlagte publikumsudviklingsprojekt er tredje og sidste del af et initiativ, der begyndte i 2019. Den sidste fase af initiativet skal bidrage til udvikling af nye formater og markedsføringstiltag hos orkestrene. Projektet skal inspirere til inddragelse af systematisk viden om publikum – både nuværende og potentielle publikumsgrupper.

”Den klassiske musik, som danske symfoniorkestre og ensembler udfolder, kan noget ganske særligt og er kendt for et særdeles højt niveau. Det er en rigtig flot ambition, at hele dette landskab nu vil arbejde med at komme tættere på deres publikum og blive mere relevante for flere. Derfor har vi valgt at støtte dette meget vigtige projekt, så endnu flere kan få del i denne vigtige del af vores musik- og kulturliv,” siger adm. direktør Frank Rechendorff Møller, Augustinus Fonden.

Til projektet bliver en grundig, uafhængig følgeforskning tilknyttet, ligesom der er nedsat et advisory board med bredt udsnit af kompetencer fra hele kulturlivet.

Foto: Copenhagen Phil møder AVAVAV i koncertsalen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Symfoniorkestret har med 60 Minutes skabt en hybridform mellem rytmisk og klassisk musik. Den er blevet en vigtig brobygger, som tiltrækker en nyt publikum for klassisk musik ved at skabe en ny tradition inden for kompositionsmusikken. 

Kreditering: Flemming Bo Jensen

Tutti - Tættere på publikum

Publikumsudvikling sættes øverst på dagsordenen med projektet Tutti – musikken tættere på publikum.

Ti af DEOO’s medlemmer – 5 landsdelsorkestre og 5 basisensembler – vil arbejde med klarlægning af brugerrejser og få dybdegående viden om udvalgte publikumsgrupper og publikumsudvikling mere generelt.

Projektet vil udvikle konkrete værktøjer til arbejdet med publikumsudvikling blandt ensemblerne og orkestrene. Den viden vil blive del med resten af DEOO’s medlemsskare og det resterende kulturliv.

Projektet er tredje og sidste fase i et tredelt initiativ med et samlet budget på 5, 1 mio. kr.

Følg med i projektet her