Landsdækkende sociale indsatser
Krisecenter hjælper kvinder i misbrug
KFUKs Sociale Arbejde
2018 og 2020
Bevillingssum: 4,7 mio. kr.

Et nyt krisecentertilbud hjælper særligt sårbare kvinder i misbrug eller med psykisk sygdom, som også er på flugt fra vold. Målgruppen har hidtil måtte gå forgæves på landets kvindekrisecentre, men med to specialiserede krisecentertilbud på Fyn og i Midtjylland kan kvinder fra hele landet nu få hjælp.

Array

I sensommeren 2019 åbnede KFUKs Sociale Arbejde ‘Redernes Krisecenter Fyn’, som var det første krisecenter i landet for voldsramte kvinder i misbrug.

Indsatsen på Redernes Krisecenter Fyn har været afprøvet i nu 2,5 år, og trods målgruppens komplekse problemer er resultatet af indsatsen overbevisende. Både fagligt og menneskeligt giver tilbuddet mening, og KFUKs Sociale Arbejde ser frem til at kunne tilbyde den rette krisecenterhjælp nu også i det jyske med Redernes Krisecenter Midtjylland.

“Vi er glade for at kunne slå dørene op til endnu et Redernes Krisecenter, så flere kvinder i målgruppen kan få gavn af den mulighed for livsændringer, som et ophold her kan give”, siger Ann-Sofie Bech von Hielmcrone, generalsekretær i KFUKs Sociale Arbejde.

Det nye krisecenter åbner 18. januar 2022 og har plads til 14 kvinder, som kan komme fra hele landet. Målgruppen er kvinder udsat for fysisk og psykisk vold og som samtidig kæmper med et misbrug. Ofte påvirker volden kvinderne i så voldsom grad, at deres misbrug forværres.

Voldsudsatheden i kombination med kvindernes misbrug er en problemstilling, som er svær at få hjælp til. På almindelige krisecentre modtages kvinder fra alle samfundslag, også med børn, men de centre har ikke mulighed for at håndtere kvinder med et misbrug. Det betyder, at denne målgruppe står i en særlig sårbar situation.

Med Redernes Krisecenter Midtjylland har de nu fået endnu et sted, hvor de kan søge hen.

Specialiseret indsats styrker håbet om en bedre fremtid

Redernes Krisecenter Fyn og Midtjylland tilbyder et specialiseret krisecenterophold, der kan rumme både kvindernes situation som offer for vold og som misbruger. På centret kommer kvinderne på sikker afstand fra volden. Samtidig arbejdes med misbrugsbehandling, styrkelse af sociale kompetencer, brobygning til andre aktører samt en efterværnsindsats, der skal hjælpe til at fastholde kvindernes motivation for udvikling også efter opholdet.

“Det er i sig selv traumatiserende at være voldsudsat, men disse kvinders situation er ofte forværret af komplekse sociale problemer, herunder misbrug og/eller psykiske udfordringer, som præger kvindernes livsførelse og livskvalitet,” fortæller Ann-Sofie Bech von Hielmcrone, generalsekretær i KFUKs Sociale Arbejde.

Ved siden af behandlingen af den enkelte kvindes behov og udvikling, arbejder Redernes Krisecenter systematisk med at undersøge sammenhængene mellem misbrug og voldsudsathed, og hvordan de socialfaglige indsatser bedst muligt skaber udvikling.

”På Redernes Krisecenter tager vi imod kvinderne, som de er og lige der, hvor de er. Kvindernes drømme og håb om en ny og bedre tilværelse fri for volden og et andet liv end det de kom ind ad døren med, støttes af accept, omsorg og en stærk faglighed fra personalet,” fortæller Mette Guul, Forstander på Redernes Krisecenter Fyn.

Redernes Krisecenter

Hjælp til misbrug og styrket livsførelse

På Redernes Krisecenter Fyn tilbydes 20 krisecenterpladser til kvinder fra hele landet. Centret åbnede i august 2019.

På Redernes Krisecenter Midtjylland er plads til 14 kvinder og åbner i januar 2022.

Redernes Krisecenter har stor succes med at tilbyde kvinderne social- og sundhedsfaglige indsatser, der matcher konkrete behov, og som øger kvindernes handlemuligheder, relationer, sundhed og mentale trivsel.

KFUKs Sociale Arbejde består af Rederne (København, Odense, Aarhus, Esbjerg og Aalborg), Reden International, Reden Ung, Kontaktcentret Vesterbro, Lærkereden, KFUKs Sociale Krisecenter i København, Redernes Krisecenter Fyn, Redernes Krisecenter Midtjylland, den selvejende institution Lindevangen samt genbrugsbutikker Reden Genbrug.

Redernes Krisecenter Midtjylland åbner i januar 2022 med støtte fra Augustinus Fonden. Her får kvinder i misbrug og ramt af vold støtte og omsorg.