Landsdækkende sociale indsatser
Krisecenter for misbrugende kvinder
KFUKs Sociale Arbejde
2018 og 2020
Bevillingssum: 4,7 mio. kr.

I august 2019 åbnede et nyt krisecenter i Odense for særligt sårbare, misbrugende kvinder på flugt fra vold.

Array

Rederne i Danmark oplever ofte kvinder, der har været udsat for vold – både fysisk og psykisk vold og i høj grad trusler om vold begået af en partner eller personer fra ”gademiljøet”. Det er voldshændelser, som ofte påvirker kvinderne i voldsom grad og som let kan føre til, at deres misbrug forværres, da de forsøger at dulme deres psykiske skader som følge af volden.

Voldsudsatheden, i kombination med kvindens misbrugsproblematik, er en problemstilling der ofte er svær at få hjælp til, da kvinderne ikke er målgruppe for de øvrige kvindekrisecentre. På et almindeligt kvindekrisecenter modtages kvinder fra alle samfundslag også med børn, der har brug for et tilflugtssted, når de bryder med vold i nære relationer. De centre har dog ikke mulighed for at modtage kvinder med misbrug, og derfor står denne gruppe i en særlig sårbar situation.

Med Redernes Krisecenter har de nu fået et sted, hvor de kan søge hen, når de forsøger at bryde ud af volden.

Specialiseret krisecenter

Redernes Krisecenter i Odense tilbyder den særligt sårbare gruppe af kvinder et specialiseret krisecenterophold, der kan rumme både deres situation som offer for vold og deres misbrugsproblematikker. Kvinderne tilbydes på den måde både sikkerhed fra volden og et fokus på misbrugsbehandling, styrkelse af sociale kompetencer, brobygning til andre aktører samt en efterværnsindsats, der skal hjælpe til at fastholde kvindernes motivation efter opholdet.

Gennem et krisecenterophold vurderes det, at kvinden vil kunne opnå en mere stabil livsførelse, herunder stabil misbrugs- og boligsituation, og herudfra arbejde henimod at kvinden opnår en tilværelse uden vold eller trusler om vold. Ved siden af behandlingen og varetagelsen af den enkelte kvindes behov og udvikling, arbejder Redernes Krisecenter systematisk med at undersøge sammenhængene mellem misbrug og voldsudsathed, og ydermere hvordan de socialfaglige indsatser mest bæredygtigt skaber udvikling.

Redernes Krisecenter drives af KFUK’s Sociale Arbejde og tilbyder 20 krisecenterpladser til kvinder fra hele landet. Centret åbnede i august 2019 og har haft stor succes med at tilbyde kvinderne social- og sundhedsfaglige indsatser, der matcher deres konkrete behov, og at arbejde målrettet på at øge kvindernes handlemuligheder, relationer, sundhed og mentale trivsel.

KFUKs Sociale Arbejder åbner også et nyt krisecenter i Jylland for samme målgruppe.

”På Redernes Krisecenter tager vi imod kvinderne, som de er og lige der, hvor de er. Kvindernes drømme og håb om en ny og bedre tilværelse fri for volden og et andet liv end det de kom ind ad døren med, støttes af accept, omsorg og en stærk faglighed fra personalet,” fortæller Mette Guul, Forstander på Reden Odense.

 

 

Foto: Mette Guul, KFUK’s Sociale Arbejde