Sociale initiativer
Krisecenter for misbrugende kvinder
KFUKs Sociale Arbejde
2018
Bevillingssum: 2.000.000

I august 2019 åbnede et nyt krisecenter i Odense for særligt sårbare, misbrugende kvinder på flugt fra vold.

Array

På et almindeligt kvindekrisecenter modtages kvinder fra alle samfundslag, der har brug for et tilflugtssted, når de bryder med vold i nære relationer. Disse centre har dog ikke mulighed for at modtage kvinder med misbrug, og derfor står denne gruppe i en særlig sårbar situation. Kvinderne er ofte systematisk udsat for overgreb, trusler og seksuel- eller psykisk vold – og med Redernes Krisecenter har de nu fået et sted, hvor de kan søge hen, når de forsøger at bryde ud af volden.

Redernes Krisecenter i Odense tilbyder netop denne gruppe af kvinder et specialiseret krisecenterophold, der kan rumme både deres situation som offer for vold og deres misbrugsproblematikker. Kvinderne tilbydes på den måde både sikkerhed fra volden og et fokus på misbrugsbehandling, styrkelse af sociale kompetencer, brobygning til andre aktører samt en efterværnsindsats, der skal hjælpe til at fastholde kvindernes motivation efter opholdet.

Redernes Krisecenter drives af KFUK’s Sociale Arbejde og tilbyder 20 krisecenterpladser til kvinder fra hele landet. Centret åbnede i august 2019.