Sociale initiativer
Krisecenter for misbrugende kvinder
KFUKs Sociale Arbejde
2018
Bevillingssum: 2.000.000

I august 2019 åbnede et nyt krisecenter i Odense for særligt sårbare, misbrugende kvinder på flugt fra vold.

Array

På et almindeligt kvindekrisecenter modtages kvinder fra alle samfundslag, der har brug for et tilflugtssted, når de bryder med vold i nære relationer. Disse centre har dog ikke mulighed for at modtage kvinder med misbrug, og derfor står denne gruppe i en særlig sårbar situation. Kvinderne er ofte systematisk udsat for overgreb, trusler og seksuel- eller psykisk vold – og med Redernes Krisecenter har de nu fået et sted, hvor de kan søge hen, når de forsøger at bryde ud af volden.

Specialiseret krisecenter

Redernes Krisecenter i Odense tilbyder netop denne gruppe af kvinder et specialiseret krisecenterophold, der kan rumme både deres situation som offer for vold og deres misbrugsproblematikker. Kvinderne tilbydes på den måde både sikkerhed fra volden og et fokus på misbrugsbehandling, styrkelse af sociale kompetencer, brobygning til andre aktører samt en efterværnsindsats, der skal hjælpe til at fastholde kvindernes motivation efter opholdet.

Redernes Krisecenter drives af KFUK’s Sociale Arbejde og tilbyder 20 krisecenterpladser til kvinder fra hele landet. Centret åbnede i august 2019 og har haft stor succes med at tilbyde kvinderne social- og sundhedsfaglige indsatser, der matcher deres konkrete behov, og at arbejde målrettet på at øge kvindernes handlemuligheder, relationer, sundhed og mentale trivsel.

”På Redernes Krisecenter tager vi imod kvinderne, som de er og lige der, hvor de er. Kvindernes drømme og håb om en ny og bedre tilværelse fri for volden og et andet liv end det de kom ind ad døren med, støttes af accept, omsorg og en stærk faglighed fra personalet,” fortæller Mette Guul, Forstander på Reden Odense.

 

Foto: Mette Guul, KFUK’s Sociale Arbejde