Sociale & Humanitære indsatser

Sociale Indsatser i Danmark

  • AnsøgningsfristVi modtager løbende ansøgninger

Tæt på de mest sårbare mennesker med et stort behov

Fonden arbejder for at støtte sociale projekter i Danmark med det formål at forbedre livskvaliteten for voksne i de mest udsatte positioner i samfundet. Uddelingerne går primært til at støtte civilsamfundsaktørers arbejde på gadeplan og landsdækkende indsatser. Et særligt fokusområde i de seneste år har været kapacitetsopbygning og organisationsstyrkelse hos udvalgte sociale aktører gennem flerårige samarbejder.

Nøgletal 2023

18,9 mio. kr.

Samlede støtte til sociale indsatser i Danmark i 2023

48 uddelinger

Antal projekter, der har modtaget støtte i 2023

3,8 %

3,8% af fondens samlede støtte gik i 2023 til sociale indsatser i Danmark

Projekteksempel

Samarbejde med Settlementet

Fonden har indgået et flerårigt samarbejde med Settlementet, der driver en række frivilligdrevne indsatser på Vesterbro i København. Organisationen hjælper bl.a. sårbare gennem væresteder og rådgivning.

Foto: Ehrhorn-Hummerston

Vi arbejder for at løfte livskvaliteten for de mest sårbare voksne i hele Danmark gennem støtte til tre indsatser

Projekteksempel

Udsatte familier udforsker kunsten

Projektet 'Kunst og kultur er for alle' er udviklet af Foreningen Enestående Forældre, som en del af foreningens sociale tilbud til enlige forældre med børn. Foreningen Enestående Forældre samarbejder løbende med forskellige kunstinstitutioner om at invitere familier ind i kunstens rum i forbindelse med foreningens årlige sommerlejr. Det giver børn og voksne mulighed for at opleve, hvordan kunsten kan give store oplevelser sammen.

I 2024 har projektet fået støtte til en toårig periode.


Hvem kan søge støtte?

Små, lokalt forankrede, professionelle foreninger og civilsamfundsorganisationer, der har erfaring med målgruppen og en succesfuld erfaring med arbejde på gadeplansniveau

Større, nationale foreninger og civilsamfundsorganisationer. Lokalafdelinger af større nationale organisationer skal som udgangspunkt søge gennem hovedorganisationen

Socialfaglig civilsamfundsaktør i samarbejde med kunst- eller kulturfagligt uddannede udøvere eller formidlere på professionelt niveau

Projekteksempel

Renovering af Mændenes Hjem

Efter knap to års omfattende renovering kunne Mændenes Hjem i 2022 genåbne dørene for sårbare borgere i hovedstadsområdet. Den nyrenoverede bygning tilbyder trygge og værdige omgivelser for alle, der regelmæssigt benytter sig af Mændenes Hjem.

Foto: Karina Tengberg

Målgrupper for indsatserne

Personer i hjemløshed

Personer, som er særligt sårbare på grund af misbrug, psykisk sygdom, eller et hårdt liv på gaden

Personer, som af anden grund befinder sig i en særligt sårbar situation

Indsatser, der inkluderer børnene til de særligt udsatte voksne, kan også komme i betragtning til støtte

Projekteksempel

Partnerskab Mod Vold

Organisationen Lev Uden Vold og flere af landets politikredse har i 2022 igangsat indsatsen Partnerskab Mod Vold, som skal forebygge ny vold og eskalering af vold i nære relationer. Målet er at sikre tidlig hjælp til mennesker, som har været i kontakt med politiet, fordi de lever med vold tæt inde på livet.

Projektet skal styrke politiets muligheder for at hjælpe voldsudsatte, og bredes ud til politikredse i hele landet. Partnerskab Mod Vold bygger videre på et pilotprojekt i et samarbejde mellem Københavns Politi og Lev Uden Vold. Lev Uden Vold har i 2024 fået yderligere støtte til udvikling af ny chatrådgivningskanal, der skal bidrage til at nå flere voldsudøvere.

Kriterier for støtte til sociale og humanitære indsatser

Beskrivelse af hvordan målgruppen er sårbar, og hvordan projektet støtter målgruppen.

Uddybning af hvilken kontekst projektet indskriver sig i ift. andre aktører på området, nationale strategier og viden på området.

Sæt ord på udfordringer, handlingsplan, forankring af indsatsen og eventuelle samarbejdspartnere.

Ansøgningen skal også indeholde organisationens historie, formål og organisering.

Tips til din ansøgning

Værd at vide

Vi anbefaler, at ansøgere bredt afsøger mulighederne for økonomisk støtte til et projekt. Det kan f.eks. være hos andre fonde og offentlige puljer eller myndigheder. Fonden delfinansierer gerne projekter. Du finder flere detaljer og krav til ansøgninger til sociale indsatser i Danmark i vores vejledning.

Dialog med fonden

Vi går gerne i dialog om konkrete projekter. Inden du kontakter fonden, er det nyttigt at orientere dig grundigt på her på siden for støtteområdet: Sociale indsatser i Danmark.

Her kan du finde information om fondens støttefokus, kriterier for projektstøtte, målgrupper og dykke ned i inspiration fra støttede projekter. Hvis du, efter at have orienteret dig på hjemmesiden, har spørgsmål til om det vil være relevant at søge støtte hos fonden, er du velkommen til at kontakte os.

Lotte Bak Sørensen

Seniorrådgiver


Sociale indsatserAkut nødhjælpNyreforskning