Kunst & Kultur
Kulturværdier i kirker
Kirker i Danmark
Løbende
Bevillingssum: Løbende

I kirker over hele landet findes kulturværdier af stor historisk betydning. Kirkerne udgør en central del af vores kulturarv og danner rammen om et levende fællesskab i dag, når vi samles til højtider og livets store mærkedage i kirkens stemningsfyldte rum.

Array

I Augustinus Fonden arbejder vi for bevaring af kulturværdier i kirker over hele landet. Fonden støtter bevaring af bygninger og inventar, som har høj national kulturarvsværdi og et stort behov.

Ved fondens to årlige ansøgningsfrister modtages samlet ca. 50 ansøgninger. Til vurdering af de ansøgte projekter inddrager fonden eksterne fagkonsulenter.

I fondens ansøgningsvejledning er der samlet en række gode råd til forberedelse af ansøgningen.

Find næste ansøgningsfrist og ansøgningsvejledning her

Behandlingstid og -svar
Fonden behandler ansøgninger på kirkeområdet to gange årligt.

• Ansøgninger modtaget inden 17. marts kan forvente svar primo juni
• Ansøgninger modtaget inden 15. september kan forvente svar primo december

INDSATSOMRÅDER

Kalkmalerier

Et fokusområde for fondens mangeårige indsats til danske kirker har været bevaring af kalkmalerier. Bevaring af kalkmalerier i Danmark er en stor national bevaringsopgave af unik verdenskulturarv skabt før reformationen og bevaret gennem mange års beskyttende kalklag. Men i dag er mange kalkmalerier udsat for nedbrydning gennem snavs og fugt. Fonden har støttet forsknings- og formidlingsprojekter inden for kalkmalerier og har støttet en række restaureringsopgaver i for eksempel Vesterø Kirke, Gislinge Kirke og Sæby Kirke.

Orgler

Derudover har fonden et særligt fokus på anskaffelse og renovering af orgler samt initiativer, der understøtter et levende musikliv i kirken. Renovering af historiske orgler er et højt specialiseret felt, hvor fonden bidrager til at sikre den musiske kulturarv, så orglets autentiske klang fortsat kan opleves i dag. Senest er hovedorglet fra 1730 i Aarhus Domkirke blevet omfattende restaureret og tilbygget.

Ny kunst

Udover bevaring støtter fonden også nyudsmykninger af kirker med udgangspunkt i høj kunstnerisk og arkitektonisk kvalitet. Her skal menighedsrådene søge rådgivning hos Akademirådets Udvalg for Kirkekunst inden de ansøger fonden. Af nyere kunstprojekter har fonden støttet billedhugger Sophia Kalkaus udsmykning til Grøndalskirken, København og billedhugger Bjørn Nørgaards bronzeportal til Christianskirken, Fredericia.

Vidensopbygning

Forskning og formidling i kalkmalerier har været en vigtig indsats for fonden, der blandt andet har støttet to ph.d.-projekter i udvikling af nye metoder til bevaring af kalkmalerier, en samlet formidlingsdatabase over Danmarks kalkmalerier og ny faglitteratur om emnet. Samtidig er det omfattende bogværk Danmarks Kirker blevet støttet i et langsigtet perspektiv, der sikrer en vidensindsamling om de over 2.000 kirker i Danmark.

 

Seneste uddelinger maj 2023

• Nørlem Kirke, Lemvig: 1 mio. kr. til restaurering af kalkmalerier og historisk inventar.

• Vorgod Kirke, Videbæk: 400.000 kr. til restaurering af historisk inventar.

• Rejsby Kirke, Skærbæk: 200.000 kr. til restaurering af kalkmalerier og historisk inventar.

• Astrup Kirke, Solbjerg: 300.000 kr. til restaurering af en altertavle.

• Nørre Jernløse Kirke, v/ Holbæk: 700.000 kr. til istandsættelse af bevaringsværdige kalkmalerier.

• Randbøl Kirke v/ Billund: 400.000 kr. til restaurering af historisk inventar.

• Sdr. Resen Kirke: 600.000 kr. til et nyt orgel.

• Sdr. Lem Kirke, Ringkøbing: 500.000 kr. til restaurering af kalkmalerier og historisk inventar.

• Kristianstad Kirke: 2 mio. kr. til istandsættelse og rekonstruktion af orgel.

 

 

 • Orglet i Kristianstad Kirke, Skåne

  Den berømte mesterbygger Johan Lorentz (1580-1650) skabte i 1600-tallet et storslået orgel til Kristianstad Kirke i Kristianstand i Sverige. Byen blev grundlagt af Christian d. IV i 1614. Fonden har støttet en istandsættelse og rekonstruktion af det historiske orgel med 2 mio. kr.

  Foto: Sven Alfredsson

 • Kalkmalerier fra Sæby Kirke

  Kalkmalerierne i Sæby Kirke i Nordjylland er blevet nænsomt restaureret, så middelalderens billedverden igen kan studeres i deres oprindelige pragt. Fonden har støttet restaureringen med 4 mio. kr.

   

  Foto: Nationalmuseet

 • Christianskirken i Fredericia

  To tunge dobbeltdøre af bronze danner rammen for det nye indgangsparti til Christianskirken i Fredericia. Bronzeportalen er skabt af billedhugger Bjørn Nørgaard, og værket har fået navnet ‘Alfa & Omega’ som symboliserer livets logik: Ting forgår og ting genopstår.

  Billedfortællingen, der tematisk er en fortsættelse af Bjørn Nørgaards udsmykning af alterpartiet inde i kirken, sammenlignes med den billedbårne kalkmaleritradition. Nørgaard står dermed på skuldrene af en lang tradition for figurativ fremstilling af centrale bibelfortællinger, men i den nutidige kunstners hænder udfoldes fortællingerne i bronzerelief. Bevilling: 1,3 mio. kr.

  Foto: Peter Leth-Larsen

 • Sorø Klosterkirke

  Gennem århundreder var Sorø Klosterkirke blandt de mest storslåede bygninger i landet. Kirken blev grundlagt omkring 1161 af den mægtige Hvideslægt, der også anvendte kirken som gravkirke.

  Sorø Klosterkirke er i dag en af de største middelalderkirker vi har i Danmark og skiller sig ud med sine mange farverige dekorationer.

  Efter et større renoveringsprojekt står kirken snart færdig med nykalkede vægge, restaurerede Kornerup-dekorationer og nyt tag, som skal sikre kirken for eftertiden.

  Fonden har bidraget med 7,5 mio. kr. til restaurering af dekorationer og kalkmalerier.

  Læs mere om Sorø-projektet her 

  Foto: Roberto Fortuna

 • Orgel i Aarhus Domkirke

  Hovedorglet i Aarhus Domkirke er Danmarks største kirkeorgel. Det blev bygget i 1730, og bag facaden gemmer sig mere end 6000 piber, hvoraf den ældste stammer fra 1600-tallet. Orglet er blevet restaureret og tilbygget for at genskabe den autentiske klang og spiller nu igen til daglig glæde for kor, menighed og besøgende. Bevilling: 3 mio. kr.

   

  Foto: Per Rasmussen

 • Brødremenighedens kirke i Christiansfeld

  Kirkesalen i Brødremenighedens kirke i Christiansfeld er Danmarks største kirkerum uden søjler med plads til ca. 1.000 mennesker. Kirken er indviet i 1777, og indretningen er præget af Brødremenighedens menneskesyn. Salen er enkelt og nøjsomt indrettet med hvid som den dominerende farve og uden udsmykninger. Og modsat alle andre kirker er alle de hvide kirkebænke sat på tværs af kirkerummet.

  Fonden har bidraget med støtte til renovering inde i kirken med knap 5 mio. kr.

   

  Foto: Ehrhorn-Hummerston

 • Treenighedskirken i Esbjerg

  Augustinus Fonden har tradition for at støtte renovering af både historiske og nyere orgler, som et bidrag til at den musiske kulturarv kan udfoldes på højt musikalsk niveau i hele landet.

  Treenighedskirken i Esbjerg er en nyere kirke indviet i 1961, og kirken er især kendt for mangfoldige musikaktiviteter med blandt andet det store drenge- og mandskor, som ses på billedet. Musikken har dog lidt under et mindre og slidt orgel, som er blevet udbygget og også renoveret, så orglet igen kan supplere det lokale musikliv. Bevilling 1,6 mio. kr.