Augustinus Fonden støtter Læger uden Grænsers globale indsats mod covid-19. Her fra indsatsen i Brasilien.
Akut nødhjælp
Medicinsk nødhjælp i en akut situation
Læger uden Grænser
2020 og 2021
Bevillingssum: Samlet 6 mio. kr.

Med coronapandemien har Læger uden Grænser oplevet et ekstra pres på de mange medarbejdere i felten, og Augustinus Fonden støtter derfor fortsat indsatsen i 2021. Læger uden Grænser er til stede i mere end 70 lande, hvilket sikrer kendskab til de enkelte lande, tillid fra lokalbefolkningen og mulighed for hurtig indsats.

Array

Læger uden Grænser er verdens største medicinske humanitære nødhjælpsorganisation med 65.000 medarbejdere, der hvert år redder millioner af liv i mere end 70 lande verden over. I 2020 var organisationen hurtig til at rykke ud med lægefagligt personale, felthospitaler, medicin og viden, da coronapandemien bredte sig i verdens brændpunkter. Augustinus Fonden bakkede derfor op om organisationens indsats i 2020 og fortsætter med støtte i 2021.

Læger uden Grænsers arbejde fordeler sig aktuelt i to spor: At forhindre smittespredningen og sikre hjælp til kritiske coronapatienter i hårdt ramte områder. Men samtidig er det også afgørende at opretholde de i forvejen sårbare sundhedssystemer, så frontpersonalet kan fortsætte den nødvendige behandling af andre livstruende sygdomme samt eksisterende indsatser for vaccination, fødeklinikker og generelle medicinske behov for behandling af f.eks. malaria, tuberkulose eller HIV/Aids.

Derudover er der et stort behov for indsatser i verdens flygtningelejre, hvor folk lever tæt, og der er store udfordringer med sundhedsniveaet generelt.

”Læger uden Grænsers medicinske indsatser er vigtige for at bekæmpe både COVID-19 og øvrige sygdomme i verdens hårdt ramte områder. Derfor har fonden valgt at støtte den fortsatte indsats i 2021,” siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

 

 

Billede: Diego Baravelli/MSF, fra indsatsen i Brasilien i 2021.