Nationalpark Thy

Nationalpark Thy

  • StøtteområdeKunst & Kultur
  • FokusområdeFormidlingscentre
  • Bevillingssum3 mio. kr.
  • År2019

Porten til storslået natur i Thy

Nationalpark Thy blev Danmarks første nationalpark i 2008 og er landets største vildmark med klitlandskaber af international betydning.

Nationalpark Thy strækker sig fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord. Nationalparken rummer store nationale og internationale natur- og landskabsværdier. Sømærker, fyr og gamle fiskepladser er kulturhistoriske vidnesbyrd om kampen mellem mennesket og naturen.

Med bygningen af et nyt formidlingscenter er skabt en stærk og tydelig port til naturen. Samtidig kan centret inspirere folk til at komme ud og opleve Nationalpark Thys vilde klitnatur. Flere har fået øjnene op for de mange oplevelser naturen byder på, og derfor er det vigtigt med adgang og formidling af Danmarks natur.

Nationalparkcentret præsenterer alle områder af nationalparken, med sandflugten, klithedens natur og ulven i Thy som hovedfokus. Før nationalparkens udnævnelse var der ikke mange – og slet ikke i den brede befolkning – som kendte til områdets tilstand og betydning. Det er ændret nu, og Nationalparkcenter Thy har forstærket kendskabet yderligere. Det bidrager til at give naturen og de kulturhistoriske værdier et ansigt.

Foto: Rasmus Hjortshøj

Om Nationalparkcenter Thy

01

Nationalparken dækker 244 kvadratkilometer og rummer den største koncentration af klithede i Europa.

02

I Danmarks første nationalparkcenter kan besøgende hente viden om Nationalpark Thy og inspiration til alle parkens oplevelser. Centret er bemandet med frivillige nationalparkværter.

03

Nationalparkcenteret i Nr. Vorupør er det første af sin slags i Danmark og åbnede i 2021. Det 700 m2 store velkomstcenter er bygget nænsomt ind i den eksisterende klit og ligger således midt mellem byen og den vilde natur.