Edition S

Ny nodeserie med kvindelige danske komponister

  • StøtteområdeKunst & Kultur
  • FokusområdeMusik
  • Bevillingssum1.061.942 kr.
  • År2021

Nyt lys på betydningsfulde kvindelige komponister fra dansk musikhistorie

Musikforlaget Edition·S har taget initiativ til etableringen af udgivelsesserien Dansk Klassisk Musik (Danish Classical Music - DCM), som skal varetage nodeudgivelser af værker fra den danske, klassiske musikarv.

Det første selvstændige projekt centrerer sig om musikværker af tre kvinder, hvis musik kun i meget ringe omfang foreligger i trykte udgaver; Hilda Sehested (1858-1936), Tekla Griebel Wandall (1866-1940) og Nancy Dalberg (1881-1949). Med nodeudgivelserne imødekommes en efterspørgsel i musiklivet på værker af kvindelige komponister.

Alle var de ambitiøse komponister med en vægtig produktion af værker, som nu gennem fondens bevilling vil kunne publiceres og udgives. Nodematerialer i moderne, kritisk redigerede udgaver er første forudsætning for, at musikken af kvinderne også vil kunne finde vejen gennem musikliv, publikum og lyttere.

Formålet med Udgivelsesserien Dansk Klassisk Musik er at stille danske, klassiske musikværker af særlig værdi og interesse til rådighed for musiklivet og musikforskningen i ind- og udland i gennemarbejdede, pålidelige nodeudgaver.