Kunst & Kultur Viden & Uddannelse
Nye stenalderfund på Lolland
Museum Lolland-Falster
2019
Bevillingssum: 1.003.930 kr.

Museum Lolland-Falster skal de kommende år udvikle forskningen og formidlingen af de nye arkæologiske fund gennem en forskningskonference, en animationsfilm og en udstilling "Stenalderen set med nye øjne".

Array

Udstillingen ”Stenalderen set med nye øjne” skal vises på Stiftsmuseet i Maribo. Den skal fortælle om stenalderen på Lolland-Falster med særligt fokus på, hvorfor datidens mennesker gik fra at være jæger-samlere til at blive bønder. Netop på det felt er Museum Lolland-Falster helt fremme i forskningseliten takket være udgravningerne forud for Femern-forbindelsen, som har skabt banebrydende resultater og en helt ny indsigt i livet på stedet for 6000 år siden.

Tæt på stenalderens mennesker
Ulla Schaltz, direktør på Museum Lolland-Falster, forklarer, at arkæologerne siden 2013 har afdækket et druknet stenalderlandsskab i Syltholm Fjord ved Rødbyhavn, hvor exceptionelle bevaringsforhold betyder, at de kommer helt tæt på menneskene, deres liv og det landskab de levede i.

Fundene vil give nye svar på gamle spørgsmål, og bevaringsforholdene betyder, at arkæologerne kan belyse overgangen fra jæger- til bondestenalder – en periode, arkæologerne ved forholdsvis lidt om.

Med de nye fund er der skabt et fundament for museets fremtidige formidling af Lollands stenalder:

”Vi arbejder med tre konkrete tiltag: En forskningskonference, som skal kvalificere forskningen og skabe nye forskningsprojekter. Derudover skal udstillingen og en animationsfilm åbne fundene for publikum, så både fagfolk, museets videbegærlige kernebrugere og det publikum, som sjældent går på museer, tilgodeses”, siger Ulla Schaltz.

Nytænkning af udstillingsformat
Udstillingen åbner i løbet af 2020, mens arkæologerne stadig graver ved Syltholm. Det er derfor nødvendigt med en dynamisk udstilling, som kan ændres, efterhånden som forskningen bringer ny viden.

”Vi afprøver et mere agilt udstillingsformat, som er en mellemting mellem den traditionelle særudstilling og den permanente udstilling, fordi vi løbende vil udskifte fortællingerne og genstandene, som derved får en høj grad af aktualitet og præsenterer den allernyeste viden”, forklarer Ulla Schaltz.

Hovedfokus for Augustinus Fonden
Formidling af den nyeste viden om kulturarven er et vigtigt støtteområde for Augustinus Fonden. Kulturarvens samfundsmæssige betydning er uvurderlig, både i et historisk og fremtidsmæssigt perspektiv.

Relevant og aktuel formidling af nye arkæologiske fund kræver både en investering i forskning og nytænkning af formidlingsformater. Fonden støtter særligt dette langsigtede udviklingsarbejde, når det drejer sig om arkæologiske fund af national, eller som her på Lolland, international betydning.

 

Foto: Sofus Stenak. Tak til Museum Lolland-Falster.