Kunst & Kultur

Museer og kulturarv

  • AnsøgningsfristVi modtager løbende ansøgninger

Museerne giver en dybere forståelse af udviklingen i vores samfund

Museerne spiller en central rolle som moderne dannelsesinstitutioner i vores samfund. Museer i hele landet arbejder ambitiøst og med stort engagement for at skabe levende formidling. Det er med til at sikre, at vores fælles kulturarv bliver aktiveret, så den opleves relevant og vedkommende for et bredt publikum. Museerne inkluderer nye stemmer og sætter spot på endnu ufortalte sider fra vores fælles historie. Og de inviterer flere ind i kunstens fællesskaber gennem kreativ deltagelse.

Augustinus Fonden støtter museer og museumsopgaver af national betydning inden for kunst-, kultur- og naturhistorien.

Fonden behandler løbende ansøgninger, og der kan forventes svartid på op til 4 måneder.

Nøgletal 2023

178 mio. kr.

Samlede støtte til museer og kulturarv i 2023

107 projekter

Antal projekter, der har modtaget støtte i 2023

38%

36% af fondens samlede støtte gik i 2023 til Museer og kulturarv

Projekteksempel

Museumsoplevelsen i en digital tidsalder

Moesgaard Museum sætter kulturhistorien og de store verdenshistoriske fortællinger i centrum. I 2023-2025 arbejder museet med en udviklingsplan, der indeholder tre årlige særudstillinger og en målrettet satsning på at skabe digitalt indhold til nye brugere. Målet er at museumsoplevelsen fremover ikke kun skal finde sted i fysiske rammer gennem udstillinger og aktiviteter, men også bliver tilgængelig på digitale platforme.

Hvem kan søge støtte?

Statslige og statsanerkendte museer samt øvrige museer, arkiver og kulturinstitutioner, der varetager en opgave med bevaring og formidling af nationalt betydende kulturarv

Bæredygtige, professionelt drevne institutioner med en klar strategi og en ambition om at nå et bredt publikum

Projekteksempel

Konservering af avantgardekunst

Museum Sønderjylland - Brundlund Slot råder over en stor samling af værker af avantgardekunstneren Franciska Clausen (1899-1986). Museet har fået støtte til at konservere 14 oliemalerier af Franciska Clausen - et arbejde der ikke blot bidrager til at bevare værkerne men også i forhold til at forstå kunstneren og hendes arbejdsmetoder. Det danner også base for, at museet kan udbrede kendskabet til Clausens store oeuvre gennem udstillinger, publikationer og samarbejder.

Kriterier for støtte til museer og kulturarv

Klar strategi

Fonden lægger vægt på at støtte bæredygtige, professionelt drevne institutioner med en klar strategi

Publikum

Fonden lægger vægt på, at museet har en ambition om at nå et mangfoldigt publikum

Høj kvalitet

Projektet skal være centralt for museets samlings- og ansvarsområde og have et højt kvalitetsniveau.

Samarbejde

Fonden ser positivt på tværgående samarbejder mellem museerne

Fremhævet projekt

Nye værker af Eva Steen Christensen til HEART

Augustinus Fonden støtter løbende erhvervelser af kunstværker til danske museer. Når nye kunstværker bliver en del af en museumssamling, bevares de for eftertiden som en del af vores fælles kulturarv. I 2023 erhvervede HEART - Herning Museum of Contemporary Art fire værker af kunstneren Eva Steen Christensen til samlingen. Her ses et af værkerne, Flowers of Discovery (2013).

Hvad kan der søges om støtte til?

Projekteksempel

Fællesmagasin for museer

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro kunne i 2023 indvie et, nyt moderne magasin med plads til tusindvis af museumsgenstande. Fællesmagasinet, som andre museer også kan leje sig ind i, ligger ved Frilandsmuseet Hjerl Hede. Magasinet sikrer museets mange genstande for eftertiden, så de fremover kan blive brugt til både forskning og formidling.

Inspiration

Grøn omstilling i museumssektoren

Augustinus Fonden bakker op om projekter, der med fokus på kulturinstitutionernes kerneopgaver bidrager til den grønne omstilling af kultursektoren. Fonden har støttet følgende projekttyper:

  • Samlet brancheløft fx gennem samarbejde og videndeling
  • Acceleratorprogrammer
  • Modelprojekter
Se mere om ansøgningsmuligheder