Kunst & Kultur
Sorø Klosterkirke i nyt lys
Sorø Klosterkirke
Bevillingsår: 2018
Bevillingssum: 7.500.000 kr. til restaurering af kalkmalerier og dekorationer

Sorø Klosterkirke er et enestående bygningsværk og en af de største middelalderkirker i Danmark. Efter et større renoveringsprojekt står kirken nu med nykalkede vægge, restaurerede dekorationer og nyt tag.

Array

Sorø Klosterkirke er bygget i sidste del af 1100-tallet og er en af de største middelalderkirker i Danmark. Den indflydelsesrige Hvideslægt stod bag opførelsen af det storslåede byggeri, og slægten brugte kirken som gravkirke, hvor også tre middelalderkonger er stedt til hvile.

Klosterkirken er gennem tiden blevet restaureret flere gange, og det seneste større projekt kan føres tilbage til 1870’erne. Arkitekt Jacob Kornerup restaurerede dengang blandt andet kirkens berømte Skjoldefrise og tilføjede markante dekorationer i kirkerummet.

I 2019 begyndte et længe ventet bevaringsprojekt af hele kirken. Projektet blev finansieret af flere parter, og Augustinus Fonden har bidraget til restaurering af middelalderkalkmalerierne og Kornerups dekorationer som en del af fondens støtte til bevaring af kulturværdier i danske kirker. Afrensningen af 150 års snavs og skidt er sket nænsomt, for eksempel med en tørafrensningsmetode uden brug af vand og ved hjælp af saltudtrækning i kirkens hvælvinger.

Undervejs i det omfattende renoveringsprojekt har kirken så vidt muligt holdt åben for besøgende.

“Vi har for eksempel holdt gudstjeneste under stilladserne. På den måde har folk kunne følge med i processen og se den store forandring af kirkerummet før, under og efter afrensning og restaurering. Nu glæder vi os til snart at kunne byde velkommen til de mange sædvanlige arrangementer, koncerter og det daglige kirkeliv”, fortæller Jens Kristian Poulsen, direktør i Stiftelsen Sorø Akademi, der ejer Sorø Klosterkirke.

Se mere om Augustinus Fondens indsats på kirkeområdet her

 

Stiftelsen Sorø Akademi har lavet en samlet formidling om restaureringsprojektet – læs mere her

 

Array
Sorø Klosterkirke gennemgår i årene 2019-2021 en historisk restaurering indvendig som udvendig. Projektet skal sikre kirkens store kulturhistoriske værdi for eftertiden.
Foto: Roberto Fortuna