Mændenes Hjem

Organisationsudvikling på Mændenes Hjem

  • StøtteområdeSociale & Humanitære indsatser
  • FokusområdeSociale Indsatser i Danmark
  • Bevillingssum7 mio. kr.
  • År2022

En løftestang til en stærkere og moderne institution

Mændenes Hjem er en selvejende institution, der har arbejdet med socialt udsatte mennesker siden 1910. Fra ejendommen i Lille Istedgade og flere andre adresser på Vesterbro driver MH en række social- og sundhedsfaglige tilbud efter aftale med Københavns Kommune. Udover herbergspladser driver MH også stofindtagelsesrum, Cafe Dugnad, sundhedsrum, tøjudlevering, genbrugsbutik, fodterapeuttilbud samt natcaféen for kvinder.

Mændenes Hjem er kendt for sit arbejde blandt nogle af de mest udsatte mennesker i Danmark. Mændenes Hjems tilbud tilkalder i dag politiet ca. 1.000 gange om året. Vold, trusler, konflikter og voldsomme episoder, hvor brugere har psykoser, får overdoser, udøver selvskade eller går bort er en del af dagligdagen på stofscenen. Det er et hårdt miljø for brugere og for medarbejderne.

Organisationen er i løbet af de seneste ti år vokset, og driver i dag mange forskellige tilbud. Mens fokus længe har været på udvikling og nye tilbud, har styrkelse af organisationen været tilsidesat. Med flerårig støtte kan Mændenes Hjem arbejde målrettet på at være på forkant med udviklingen.

Flerårig støtte i 2022-2024