KFUKs Sociale Arbejde

Redernes krisecenter for kvinder i misbrug

  • StøtteområdeSociale & Humanitære indsatser
  • FokusområdeSociale Indsatser i Danmark
  • Bevillingssum4,7 mio. kr.
  • År2018

Et nyt krisecentertilbud hjælper særligt sårbare kvinder i misbrug og som også er på flugt fra vold

Målgruppen har hidtil måtte gå forgæves på landets kvindekrisecentre, men med to specialiserede krisecentertilbud på Fyn og i Midtjylland kan kvinder fra hele landet nu få hjælp.

Det er KFUKs Sociale Arbejde, der driver de to krisecentre for voldsramte kvinder i misbrug på Fyn og Midtjylland. Det første krisecenter åbnede i 2019, og to år senere kom Redernes Krisecenter Midtjylland til.

Trods målgruppens komplekse problemer er resultatet af indsatsen overbevisende. Både fagligt og menneskeligt opfylder tilbuddet et vigtigt behov for en særlig udsat målgruppen af kvinder, der er udsat for fysisk og psykisk vold og som samtidig kæmper med et misbrug. Ofte påvirker volden kvinderne i så voldsom grad, at deres misbrug forværres.

Voldsudsatheden i kombination med kvindernes misbrug er en problemstilling, som er svær at få hjælp til. På almindelige krisecentre modtages kvinder fra alle samfundslag, også med børn, men de centre har ikke mulighed for at håndtere kvinder med et misbrug. Det betyder, at målgruppen står i særlig sårbar situation.

Redernes Krisecenter Fyn og Redernes Krisecenter Midtjylland modtager kvinder fra hele landet.

På Redernes Krisecenter tager vi imod kvinderne, som de er og lige der, hvor de er. Kvindernes drømme og håb om en ny og bedre tilværelse fri for volden og et andet liv end det de kom ind ad døren med, støttes af accept, omsorg og en stærk faglighed fra personalet.
Mette Guul, Forstander på Redernes Krisecenter Fyn

Specialiseret indsats styrker håbet om en bedre fremtid

Redernes Krisecenter Midtjylland

Støtteområde

Sociale indsatser i Danmark

Fonden arbejder for at løfte livskvaliteten for de mest sårbare voksne og deres familier i hele Danmark. Uddelingerne går til civilsamfundsaktørers sociale indsats på gadeplan samt til landsdækkende indsatser.

Foto: Fra Mændenes Hjem (Pelle Rink)

Læs mere