Kunst & Kultur
Nye noder baner vejen for succes
Rued Langgaard Udgaven
2008-2018 – projektet er afsluttet i 2021
Bevillingssum: 6 mio. kr.

Komponisten Rued Langgaard var en outsider i sin samtid, men har de senere år opnået status som en af de mest betydelige komponister i første halvdel af det 20. århundrede. Langgaard efterlod sig flere hundrede kompositioner på tusindvis af håndskrevne ark, ofte ulæselige for nutidens musikere. En stor del af kompositionerne er nu publiceret til gavn for musikere og dirigenter, der opfører Langgaards musik i dag.

Array

Komponisten Rued Langgaard (1893-1952) efterlod sig flere hundrede kompositioner for kor, klaver, orgel, orkester og ensembler. Tusindvis af ark med håndskrevne manuskripter lå gemt på Det Kongelige Bibliotek.

Langgaard fik kun få værker trykt, mens han levede, og gennem årtier har interesserede musikere kæmpet med kopier af komponistens ofte ulæselige manuskripter. Det var afsættet for projektet ”Rued Langgaard Udgaven”.

Bendt Viinholt Nielsen er initiativtager til projektet og har haft til formål at stille komponistens væsentligste værker til rådighed for musikverdenen. På baggrund af et højt videnskabeligt niveau samt pålidelige og opførelsesklare nodeudgaver er et professionelt nodemateriale nu til rådighed, som møder de krav, musikere og dirigenter stiller i dag.

Siden 2000 har projektet publiceret ca. 400 kompositioner, hvoraf hele 90 % er førsteudgaver.

“Det er spændende – og vældigt krævende – at udgive Langgaards musik, for han er en komponist, der bestandig genbruger sit stof og forkorter og omkomponerer sine værker i et væk. Man skal i den grad holde tungen lige i munden, når man skal afgrænse de forskellige faser i et værks tilblivelse og finde en meningsfuld og autentisk udgivelsesform. Det kan være som at skulle løse en gåde,” siger Bendt Viinholt Nielsen, forfatter og initiativtager.

Fra outsider i samtiden til international anerkendelse i nutiden

Langgaard var en outsider i sin samtid, men har de senere år opnået status som den betydeligste danske komponist – ved siden af Carl Nielsen – i første halvdel af det 20. århundrede. Og Langgaard har oplevet et boom af interesse i udlandet.

Forudsætningen har været et gennemarbejdet nodemateriale i professionel, nutidig standard, for at orkestre og musikere på dette høje niveau vil programsætte værkerne.

Foto: Ehrhorn-Hummerston