Kunst & Kultur
Sammen om Kunsten
Ansøgningsopslag: 'Sammen om kunsten'
2020
Bevillingssum: ANSØGNINGFRIST 8. juni 2020 – bevillingssum er endnu ikke afgjort

COVID-19-krisen har ramt kunst- og kulturlivet, hvor publikum ikke længere kan møde kunsten på vanlig vis. Augustinus Fonden indgår nu i et samarbejde med en række kulturfonde om en fælles indsats, der støtter op om den store kreativitet der udvises fra kunst- og kulturlivet til at række ud mod publikum gennem nye og innovative formater.

Array

Ny virkelighed kræver nye ideer

I en tid, hvor vi savner fællesskabet i kunsten og kulturen, skal der tænkes i nye muligheder og kunstneriske udtryk. Derfor går Augustinus Fonden sammen med en række kulturfonde Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Bikubenfonden og Det Obelske Familiefond om en fælles indsats, der skal booste kulturlivet i en svær tid. Også Kulturministeren bakker op om indsatsen.

– Krisen udfordrer kulturlivet til at tænke i nye baner, og det vil vi gerne understøtte i Augustinus Fonden. Vi er i en situation, hvor publikum ikke kan komme til kulturen – koncertsale, scener og udstillingssteder er lukkede – derfor må kulturen komme til publikum. Det er der mange gode muligheder for, især hen over sommeren. Vi glæder os til at se idérigdommen i ansøgningerne, siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

Augustinus Fonden ser gerne ansøgninger til projekter, der på eksperimenterende vis her og nu tilbyder publikum kunst- og kulturoplevelser under de anderledes omstændigheder, som COVID-19-krisen skaber. Men projekter med et mere langsigtet perspektiv er også velkomne – det kan for eksempel være udvikling af formater, der kan udvide kunstnere eller institutioners virke og muligheder med afsæt i de aktuelle omstændigheder. Projekterne kan være både i et fysisk (koncerter, forestillinger, udstillinger mm.) eller digitalt format (via sociale medier, podcast, mm.).

Initiativet ’Sammen om kunsten’ er et ekstraordinært tiltag, der ikke skal afholde ansøgere fra også at søge støtte til projekter under Augustinus Fondens støtteområder i øvrigt.

Det kulturhistoriske område

Projekter inden for kulturarv og det kulturhistoriske område er fortsat velkomne til at sende en ansøgning på sædvanlig vis. Fonden støtter op om projekter med fokus på omstillingen til den nye hverdag i forbindelse med COVID-19-krisen – enten her og nu eller på længere sigt. Vi arbejder derfor også på dette område med hurtig svartid for ansøgninger relateret til COVID-19.

 

Ansøgning til Augustinus Fonden 

Har I en idé til, hvordan kunsten fortsat kan udfolde og udvikle sig under de nuværende omstændigheder?

Hvordan vi som borgere og publikum fortsat kan være sammen om kunsten – i offentlige rum, på digitale platforme eller i mindre fællesskaber?

Har I et projekt, som på en ny måde kan bringe kunsten ud og skabe relationer på tværs af samfundet lige nu?

Så glæder vi os til at høre fra jer!

Hvem kan søge

Hos Augustinus Fonden falder initiativet under de relevante støtteområder:

Museer: Til aktiviteter rettet mod publikum

Musik: Orkestre, ensembler, komponister og musikere kan søge til initiativer inden for klassisk musik, ny kompositionsmusik og smallere typer af jazz.

Scenekunst: Aktører primært inden for dans og musikdramatik kan søge til professionelle aktiviteter

Billedkunst og kunsthåndværk: Kunsthaller og andre udstillingsarrangører kan søge til formidling af billedkunst og kunsthåndværk til et bredt publikum i en professionel kunstfaglig kontekst.

Økonomi

Det ansøgte beløb skal være minimum 25.000 kr. Der kan søges om delvis eller fuldfinansiering af projektet.

Augustinus Fonden har ikke sat en øvre grænse for fondens samlede støtte til ‘Sammen om kunsten’.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger indsendes via fondens digitale ansøgningssystem i et særskilt skema: ’Sammen om kunsten’.

Ansøgningsfristen er d. 8. juni 2020.

Uddybende vejledning til ’Sammen om kunsten’ findes her og skal læses inden udfyldelse af ansøgningsskemaet. 

 

 

Foto er fra udstillingen One Two Three Swing! af SUPERFLEX på Copenhagen Contemporary i 2018. Publikum kunne gynge tre personer sammen og opleve styrken i et fællesskab eller på passende afstand observere den kraftfuldt pendulerende kugle. Fotograf: Anders Sune Berg

En fælles fondsindsats 

– Statens Kunstfond er gået sammen med Aage og Johanne Louis-Hansen Fond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden og Det Obelske Familie Fond om initiativet. Også Kulturministeren bakker op.

– ’Sammen om kunsten’ har til formål at understøtte, at kunstnere og kulturinstitutioner kan udvikle og præsentere kunstoplevelser til publikum under de restriktioner, som coronakrisen bevirker og under den gradvise genåbning.

– Med initiativet opfordres kunstnere og kunst- og kulturinstitutioner til at ansøge om midler til projekter, som betyder, at publikum kan møde kunsten på trods af krisen – og at mødet som konsekvens af krisen kan finde nye og inspirerende former.

– Der er foreløbig afsat 5 mio. kr. fra Statens Kunstfond.

– Augustinus Fonden har ikke sat en øvre grænse for fondens samlede støtte til ‘Sammen om kunsten’.

Læs mere om samarbejdet hos Statens Kunstfond