Kunst & Kultur
Sammen om Kunsten
Ansøgningsopslag: 'Sammen om kunsten'
2020
Bevillingssum: 12,2 mio. kr.

Corona-krisen har ramt kunst- og kulturlivet, der nu fornyet åbner for publikum igen. Augustinus Fonden indgår i et samarbejde med en række kulturfonde om en fælles indsats, der støtter op om den store kreativitet, som udvises fra kunst- og kulturlivet til at række ud mod publikum gennem nye og innovative formater.

Array

Ny virkelighed kræver nye ideer

I en tid, hvor det er vigtigt at genstarte fællesskabet i kunsten og kulturen, er Augustinus Fonden gået sammen med en række kulturfonde: Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Bikubenfonden og Det Obelske Familiefond om en fælles indsats, der skal styrke kulturlivet i en svær tid. Også Kulturministeren bakker op om indsatsen.

– Vi har oplevet en overvældende interesse for fondsinitiativet ‘Sammen om kunsten’ og har modtaget mange ansøgninger, der viser kreativitet og vilje til at komme publikum i møde under corona-krisens helt særlige omstændigheder – både her og nu men også fremadrettet i nye eksperimenterende formater, siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

Augustinus Fonden modtog 221 ansøgninger til ansøgningsfristen d. 8. juni 2020 til projekter, der tilbyder publikum kunst- og kulturoplevelser under de særlige omstændigheder, som corona-krisen skaber. Men også til projekter med et mere langsigtet perspektiv – for eksempel til udvikling af formater, der udvider kunstneres eller kulturinstitutioners virke med afsæt i eksperimenter skabt under corona-krisen. 102 projekter har modtaget støtte.

De støttede projekter spreder sig vidt i både fysiske og digitale formater fra velkendte udendørs events over sommeren til helt nye formater inden for tværæstetisk digital kunstproduktion.

Hos Augustinus Fonden er initiativet ‘Sammen om kunsten’ et ekstraordinært tiltag, der ligger i forlængelse af følgende støtteområder under Kunst & Kultur:

Museer: Til aktiviteter rettet mod publikum.

Musik: Til initiativer inden for klassisk musik, ny kompositionsmusik og smallere typer af jazz.

Scenekunst: Til professionelle aktiviteter rettet mod publikum primært inden for dans og musikdramatik.

Billedkunst og kunsthåndværk: Til formidling af billedkunst og kunsthåndværk til et bredt publikum i en professionel kunstfaglig kontekst.

Se listen over de 102 støttede projekter her

 

Foto er fra udstillingen One Two Three Swing! af SUPERFLEX på Copenhagen Contemporary i 2018. Publikum kunne gynge tre personer sammen og opleve styrken i et fællesskab eller på passende afstand observere den kraftfuldt pendulerende kugle. Fotograf: Anders Sune Berg

En fælles fondsindsats 

– Statens Kunstfond er gået sammen med Aage og Johanne Louis-Hansen Fond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden og Det Obelske Familie Fond om initiativet. Også Kulturministeren bakker op.

– ’Sammen om kunsten’ har til formål at understøtte, at kunstnere og kulturinstitutioner kan udvikle og præsentere kunstoplevelser til publikum under de restriktioner, som coronakrisen bevirker og under den gradvise genåbning.

– Der er afsat 5 mio. kr. fra Statens Kunstfond, og Augustinus Fonden har uddelt i alt 12,2 mio. kr. til ‘Sammen om kunsten’.

Læs mere om samarbejdet hos Statens Kunstfond