Kunst & Kultur
Viden om kulturens betydning og værdi
Flere projekter
Løbende uddelinger
Bevillingssum: Løbende uddelinger

Augustinus Fonden er en af de fonde, der er tæt på kulturlivet i Danmark. Udstillinger, koncerter, forestillinger og udvikling af nye formater for mødet med publikum er blandt de mange aktiviteter, som hvert år får støtte.
Som et nyt område sætter fonden fokus på projekter, der skaber ny viden om kulturens betydning og værdi. Det sker som et led i at bakke op om dansk kulturlivs langsigtede udvikling og vidensopbygning.

Array

I Danmark har vi et dynamisk kulturliv, som skaber værdi for os alle. Kulturens økosystem er omfangsrigt, og kulturen bidrager ikke blot til oplevelser, refleksion og dannelse men også til økonomi, sundhed, aktive fritidsliv – og til at gøre geografiske områder attraktive for borgere og turister.

At kulturlivet konstant er i bevægelse, har fonden især erfaret i tiden under coronakrisen, hvor kulturaktørerne har måttet søge nye veje for at møde deres publikum. Øget digitalisering af kulturtilbuddene har været forstærket i perioden, samtidig med at der er skabt erfaringer med nye publikumsformater.

Men udviklingen kalder også på et behov for vidensopsamling: Dels for at give plads til refleksion og mulighed for at skabe nye indsigter, der peger ind i fremtiden; dels som bidrag til at tydeliggøre kunsten og kulturens værdi for den enkelte og for samfundet.

Analyser, spørgeskemaer, internationale benchmarks og forskning – en faglig og faktuel forankret viden om kulturens værdi er altafgørende. Det er baggrunden for, at fonden støtter projekter, der fremmer viden om kunst og kultur.

Flere af de støttede projekter har en praksisbaseret tilgang til vidensopbygning på tværs af sektoren som for eksempel evalueringer, erfaringsopsamlinger eller viden om best practice.

Se mere om de aktuelle vidensprojekter:

Fotos: Dansk Danseteater, Per Morten Abrahamsen
 • Publikumsudvikling i den klassiske musik

  Et flerårigt udviklingsprojekt undersøger, hvordan de danske klassiske orkestre og ensembler kan styrke relationen til publikum og nye publikumsgrupper. Bag projektet står DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, og projektet indeholder en kvantitativ publikumsundersøgelse suppleret af en kvalitativ undersøgelse, der dykker ned i publikumsoplevelsen. I tiden med corona har DEOO også set på potentialet i digital formidling af klassiske koncerter.

  Bevilling: Samlet 1.266.000 mio. kr.

  DEOO opdaterer løbende nyt om projekterne her

  Foto: Copenhagen Phil møder den elektroniske trio AV AV AV i rammerne af Konservatoriets Koncertsal.

  Fotograf Flemming Bo Jensen

 • Digitalisering af scenekunsten

  I 2020 er digitaliseringen accelereret også inden for dansk scenekunst. Og i videns- og formidlingsprojektet ’Online scenekunst og nye publikumsmøder’ samler Applaus og IScene op på de mange nye digitale værker og publikumsoplevelser til gavn for selve feltet men også andre kulturaktører. Ambitionen er at skabe et solidt vidensfundament, der fremadrettet kan danne afsæt for videre forskning og praksisudvikling.

  Bevilling: 300.000 kr.

  Se mere om Applaus og IScenes videns- og formidlingsprojektet her

  Foto: Læs om Dansk Danseteaters projekt KENTAUR – et krydsfelt mellem scenekunst, teknologi og film

  Fotograf Per Abrahamsen

 • Kortlægning af dansk korliv

  Mange danskere, ung som ældre, har det til fælles, at de synger i kor. Men der mangler data på korområdet, og fonden støtter derfor et projekt, der kortlægger omfanget og karakteren af koraktiviteten i Danmark.

  Det er Sangens Hus, som står for projektet i perioden 2019-2020. Koranalysen afsluttes i 2021.

  Bevilling: 782.000 kr.

  Følg med i projektet her

  Foto: Det Danske Børnekor og dirigent Pia Boysen

  Fotograf Erik Norsker

 • Fra innovation til varige initiativer

  I forsommeren 2020 gik fem fonde og kulturministeren sammen om det fælles initiativ ’Sammen om kunsten’. På kort tid blev der uddelt 26 mio. kr. med formålet at støtte nytænkende kunstoplevelser under corona-krisen samt at få løftet kulturlivets eksperimenter med digitale formater til mere varige og innovative tiltag indenfor digital formidling.

  Rådgivningsvirksomheden Seismonaut har udarbejdet en erfaringsopsamling til inspiration for andre kulturaktører.

  Dyk ned i rapporten her

  Foto: Copenhagen Contemporary

 • Kunsten og kulturens værdi for samfundet

  Forskningsprojektet ‘Kunsten og kulturens værdi for samfundet’ er forankret på Copenhagen Business School ved professor Trine Bille. Projektet søger at øge vores viden om kunsten og kulturens ikke-markedsomsatte værdier ved at undersøge scenekunstens værdi for samfundet.

  Bevilling: 2.326.000 kr. i 2018 og 2020

  Foto: Shakes42 med gratis udendørs teaterforestillinger

  Fotograf Jakob Søby

 • Læring om krisehåndtering

  Danske Kulturbestyrelser vil med projektet ’Kulturens største udfordringer i og under coronakrisen’ skabe inspiration til krisehåndtering under coronakrisen men også mere langsigtet læring om kulturledelse og bestyrelsesarbejde.

  Bevilling: 100.000 kr.

  Få gode råd her