Sociale & Humanitære indsatser

Internationale humanitære indsatser

  Behov for hjælp til kriser og katastrofer ude i verden

  Fonden støtter internationale humanitære formål i form af akut nødhjælp til katastroferamte områder. Fonden har i årene 2024-2026 prioriteret sin støtte gennem flerårige aftaler med Læger uden Grænser, DRC Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors Danmark og CARE Danmark.

  Der kan i perioden ikke søges støtte til formålet fra andre parter.

  Fremhævet indsats

  Uddelinger 2024-2026

  Fonden har indgået flerårige aftaler med fem humanitære organisationer, som i 2024-2026 samlet set vil modtage 75 mio. kroner i støtte. Rammeaftalerne giver de fem organisationer mulighed for hurtigere at kunne sætte målrettet ind, hvor behovet for hjælp er størst.

  Fleksibel støtte til fem humanitære organisationer

  Klimaforandringer, naturkatastrofer, krige, politiske spændinger og flere mennesker på flugt har øget behovet for akut nødhjælp i hele verden.

  I dag vurderer FN, at omkring 360 millioner mennesker har brug for humanitær hjælp. Det udfordrer nødhjælpsorganisationerne, som har fået endnu større behov for at kunne handle hurtigt, når en akut krise opstår.

  Samtidig er der behov for, at hjælpen er fleksibel, så den kan tilpasses den konkrete situation og dirigeres hen, hvor behovet er størst. Desuden ligger der en stor opgave i at afhjælpe ”glemte kriser”, der er gledet ud af offentlighedens søgelys, og som det derfor kan være svært at indsamle støtte til.

  Nye rammeaftaler bygger videre på mangeårig støtte

  Augustinus Fonden har gennem en lang årrække støttet humanitære indsatser. I de senere år har fonden øget sit bidrag til akutte kriser fra knap 1,3 mio. kroner i 2018 til 25,5 mio. kroner i 2022. Udviklingen er særligt drevet af uddelinger i forbindelse med Covid-19 og krigen i Ukraine, men også som følge af flere midler til indsatser i f.eks. Afghanistan og det østlige Afrika.

  Hidtil har støtten primært været bundet op på enkeltstøtte til konkrete projekter. De treårige rammeaftaler er derfor en ny måde for Augustinus Fonden at støtte på, som imødekommer ændrede vilkår og behov. Fonden har gennem flere år haft et godt samarbejde med de fem organisationer, og det har dannet grundlaget for en dialog om, hvordan den fremtidige støtte kan gøre den største forskel for organisationerne og deres arbejde.

  ”Det har været vigtigt for os at sikre en model, der giver organisationerne fuldt mandat til at vurdere, hvor der skal sættes ind med nødhjælp ud fra deres ekspertviden. De fem organisationer repræsenterer forskellige kompetencer og forskellige måder at arbejde på, hvilket sikrer, at midlerne bedst muligt når ud til mennesker i kriseramte områder."
  Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden