Kunst & Kultur

Litteratur

  • AnsøgningsfristVi modtager løbende ansøgninger

Litterære værker der løfter indsigten i det kulturelle, musiske og humanistiske område

Augustinus Fonden bidrager til skabelse og formidling af viden inden for det kulturelle og humanistiske felt. Derfor støtter fonden hvert år udgivelse af litterære værker, der giver et varigt bidrag til indsigt og fordybelse. Fokus i vores støtte er på:

• Faglitteratur inden for områderne historie, kultur, kulturarv, musik og kunst.

• Oversættelse af udenlandske skøn- og faglitteratur til dansk, når det har væsentlig betydning i en dansk kulturel eller videnskabelig sammenhæng.

• Litterære hovedværker og opslagsværker inden for humaniora.

• I særlige tilfælde arbejdslegater til forfattere til udarbejdelse af faglitteratur inden for det humanistiske område.

Nøgletal 2023

17 mio. kr.

Samlede støtte til litteratur i 2023.

53 projekter

Antal projekter, der har modtaget støtte i 2023.

3%

3% af fondens samlede støtte gik i 2023 til litteratur.

Projekteksempel

Dansk Ekspeditionshistorie

I ”Dansk Ekspeditionshistorie” smelter danmarks- og verdenshistorien sammen i beretningen om kultur- og naturvidenskabelige ekspeditioner gennem næsten 500 år. Trebindsværket rummer fortællinger om store bedrifter og tragedier, men også om kulturmøder, videnskabelige erkendelser og udenrigspolitiske interesser. Fortællingerne er skrevet af 25 fagfolk. og spænder fra jagten efter Nordvestpassagen fra starten af 1600-tallet over Carsten Niebuhrs rejser til Arabien (1761-1767) og Knud Rasmussens femte Thule-ekspedition (1921-24) til nutidens iskerneboringer på Grønland og rumfart.

Hvem kan søge støtte?

Forlag

Universiteter

Professionelle aktører

Kriterier for støtte til litteratur

Relevans

Emnets relevans og nationale betydning

Ny viden

Behov eller tilvejebringelse af ny viden i en dansk kulturel eller videnskabelig sammenhæng

Kvalitet

Forfatterens kvalifikationer, eksempelvis i form af tidligere udgivelser

Hvad kan der søges om støtte til?

Værd at vide

Der kan ikke søges om støtte til følgende typer af udgivelser

  • Nyudgivelser af skønlitteratur og poesi
  • Undervisningsmaterialer og lærebøger
  • Hobby- og livsstilsbøger
  • Kunstner- og fotobøger uden fagkritiske artikler
  • Rejseskildringer og jubilæumsskrifter
  • Udgivelser af ph.d.-afhandlinger og specialer
  • Litteraturarrangementer
  • Residencyophold og researchrejser