Aktuelt

Ny fleksibel støtte til humanitære nødhjælpsindsatser

  • Dato27. sep. 2023

Fleksibel hjælp til akutte kriser

Akutte, længerevarende og glemte kriser udfordrer nødhjælpsarbejdet og øger behovet for forudsigelige og fleksible støttemidler.

Derfor har Augustinus Fonden indgået flerårige aftaler med fem humanitære organisationer, som over de næste tre år samlet set vil modtage 75 mio. kroner i støtte. Rammeaftalerne giver de fem organisationer – Læger uden Grænser, DRC Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors Danmark og CARE Danmark – mulighed for hurtigere at kunne sætte målrettet ind, hvor behovet for hjælp er størst.

Klimaforandringer, naturkatastrofer, krige, politiske spændinger og flere mennesker på flugt har øget behovet for akut nødhjælp i hele verden. I dag vurderer FN, at omkring 360 millioner mennesker har brug for humanitær hjælp. Det udfordrer nødhjælpsorganisationerne, som har fået endnu større behov for at kunne handle hurtigt, når en akut krise opstår.

Samtidig er der behov for, at hjælpen er fleksibel, så den kan tilpasses den konkrete situation og dirigeres hen, hvor behovet er størst. Desuden ligger der en stor opgave i at afhjælpe ”glemte kriser”, der er gledet ud af offentlighedens søgelys, og som det derfor kan være svært at indsamle støtte til.

"Det har været vigtigt for os at sikre en model, der giver organisationerne fuldt mandat til at vurdere, hvor der skal sættes ind med nødhjælp ud fra deres ekspertviden. De fem organisationer repræsenterer forskellige kompetencer og forskellige måder at arbejde på, hvilket sikrer, at midlerne bedst muligt når ud til mennesker i kriseramte områder."
Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden

Fakta om rammeaftalerne

  • De flerårige aftaler betyder, at hver organisation modtager et fast beløb i støtte hvert år i perioden 2024-2026. Samlet set modtager organisationerne 75 mio. kroner.
  • Organisationerne har inden for aftalen fuldt mandat til at disponere midlerne efter eget skøn og ekspertviden.
  • Ifølge aftalen skal organisationerne rapportere løbende tilbage til Augustinus Fonden om, hvordan midlerne bliver brugt.

Nye rammeaftaler bygger videre på mangeårig støtte

Augustinus Fonden har gennem en lang årrække støttet humanitære indsatser. I de senere år har fonden øget sit bidrag til akutte kriser fra knap 1,3 mio. kroner i 2018 til 25,5 mio. kroner i 2022.

Udviklingen er særligt drevet af uddelinger i forbindelse med Covid-19 og krigen i Ukraine, men også som følge af flere midler til indsatser i f.eks. Afghanistan og det østlige Afrika. Hidtil har støtten primært været bundet op på enkeltstøtte til konkrete projekter.

De treårige rammeaftaler er derfor en ny måde for Augustinus Fonden at støtte på, som imødekommer ændrede vilkår og behov.

”Vi har gennem flere år haft et godt samarbejde med de fem organisationer, og det har dannet grundlaget for en dialog om, hvordan Augustinus Fondens støtte kan gøre den største forskel for organisationerne og deres arbejde."
Frank Rechendorff Møller, adm. direktør