Museum Odense, Den Fynske Landsby

Den Fynske Landsby

  • StøtteområdeKunst & Kultur
  • FokusområdeMuseer og kulturarv
  • Bevillingssum3 mio. kr.
  • År2023

Revitalisering af et af Danmarks ældste frilandsmuseer

Den Fynske Landsby under Museum Odense er et af Danmarks store, gamle frilandsmuseer, som gennem et århundrede har haft en stærk appel til mange mennesker. Den Fynske Landsby har igangsat en gennemgribende forandring, der skal aktualisere frilandsmuseet som en moderne institution for nutidens samfund og gæster.

I de kommende år arbejder frilandsmuseet strategisk med visionen om en fokusering af hele museet baseret på samfundsaktuelle emner som bæredygtighed, cirkulær levevis og fællesskab. Projektet skal bidrage til at revitalisere frilandsmuseets kulturhistoriske kerne og gøre museet til en aktiv og relevant medspiller i debatten om tidens vigtigste udfordringer.

Frilandsmuseet, der for første gange slog dørene op i 1946, har indtil nu haft sit bevaringsfokus på de konkrete bygninger, som frilandsmuseet råder over. Med udgangspunkt i netop disse bygninger og deres historie har museets generelle formidling været centreret om den fynske landbrugs- og socialhistorie. Bevarelsen og formidlingen af denne konkrete nationale kulturarv fortsætter, men med et fokus på at lade fortiden inspirere til nye handlemåder.

Museet har i tilknytning til udviklingsprojektet skabt et aktivitetsprogram i samarbejde med foreninger, institutioner og andre aktører, der sætter fokus på eksempelvis håndværkstraditioner, bæredygtigt byggeri og biodiversitet i haven.

Fotos: Goodwill

Green Attraction

01

Den grønne omstilling af den interne drift og forbrug er også et vigtigt element i den større forandring af Den Fynske Landsby.

02

I 2023 blev Den Fynske Landsby udmærket som en Green Attraction. Green Attraction er et målrettet miljømærke for attraktioner som museer, forlystelsesparker, videnspædagogiske aktivitetscentre og zoologiske anlæg.

03

Den Fynske Landsby har som en del af Museum Odense tilsluttet sig "Charter for grøn omstilling danske museer".

Læs mere om charter for grøn omstilling

Vidensopbygning

Grøn omstilling i kultursektoren

Augustinus Fonden bakker op om projekter, der med fokus på kulturinstitutionernes kerneopgaver, bidrager til den grønne omstilling af kultursektoren. Samarbejder, videndeling på tværs af institutioner og fælles initiativer er en styrke.

Læs mere