DRC Dansk Flygtningehjælp

DRC Dansk Flygtningehjælp 2024-2026

  • StøtteområdeSociale & Humanitære indsatser
  • FokusområdeInternationale humanitære indsatser
  • Bevillingssum15 mio. kr.
  • År2023

Augustinus Fonden har indgået en treårig aftale om humanitær støtte med DRC Dansk Flygtningehjælp. Samtidig er også lavet rammeaftaler med Læger uden Grænser, Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors Danmark og CARE Danmark.

DRC Dansk Flygtningehjælp modtager 5 mio. kr. i årligt støttebeløb. I alt 15 mio. kr. i perioden 2024-2026. DRC Dansk Flygtningehjælp har inden for aftalen fuldt mandat til at disponere midlerne efter eget skøn og ekspertviden og skal efterfølgende rapportere løbende tilbage til fonden om, hvordan midlerne bliver brugt.

Denne støtteaftale kommer på et tidspunkt, hvor behovet for at kunne reagere hurtigt og fleksibelt på flygtningekriser er større end nogensinde. Væbnede konflikter og stadigt hyppigere naturkatastrofer driver ikke bare mennesker på flugt, men ødelægger hele samfund – og nogle gange går det meget hurtigt. Et aktuelt eksempel er de voldsomme oversvømmelser i Libyen, hvor vores lokale medarbejdere lige nu knokler for at sikre husly og beskyttelse til de mange tusinder, der på få sekunder mistede alt i vandmasserne. I sådanne krisesituationer er solide og fleksible midler som dem, Augustinus Fonden har valgt at betro DRC Dansk Flygtningehjælp over en treårig periode, helt afgørende for, at vi kan rykke hurtigt og effektivt ud for at sikre mennesker i nød den rette hjælp i tide.
Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Om DRC Dansk Flygtningehjælp

01

Med 8.000 medarbejdere til stede i 40 lande er DRC Dansk Flygtningehjælp Danmarks største internationale humanitære organisation og en af FN’s foretrukne partnere. Hovedkontoret ligger i Danmark.

02

Rundt om i verdens brændpunkter arbejder DRC Dansk Flygtningehjælp hver dag for at hjælpe mennesker på flugt med at opnå et trygt og værdigt liv. Når kriser og katastrofer opstår, yder DRC Dansk Flygtningehjælp akut og livreddende nødhjælp, f.eks. i form af mad, vand, kontant støtte, husly og psykosocial krisehjælp – ofte i samarbejde med en lang række lokale partnere.

03

Ved langvarige kriser støtter DRC Dansk Flygtningehjælp flygtninge, internt fordrevne og værtssamfund i bestræbelserne på at sikre tryghed, udvikling og bæredygtige løsninger. DRC Dansk Flygtningehjælp sikrer husly, genopbygning, vandtilførsel, minerydning, uddannelse, rådgivning, børnevenlige steder og meget mere.