Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp 2024-2026

  • StøtteområdeSociale & Humanitære indsatser
  • FokusområdeInternationale humanitære indsatser
  • Bevillingssum15 mio. kr.
  • År2023

Augustinus Fonden har indgået en treårig aftale om humanitær støtte med Folkekirkens Nødhjælp. Samtidig er også lavet rammeaftaler med Læger uden Grænser, DRC Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors Danmark og CARE Danmark.

Folkekirkens Nødhjælp modtager 5 mio. kr. i årligt støttebeløb. I alt 15 mio. kr. i perioden 2024-2026. Folkekirkens Nødhjælp har inden for aftalen fuldt mandat til at disponere midlerne efter eget skøn og ekspertviden og skal efterfølgende rapportere løbende tilbage til fonden om, hvordan midlerne bliver brugt.

Folkekirkens Nødhjælp har i over 100 år hjulpet mennesker i nød verden over. Vi har gjort os mange erfaringer – og ikke mindst at den hurtige indsats med de rette midler er afgørende, når katastrofen rammer – og at enhver humanitær katastrofe kræver både en hurtig og en langsigtet indsats. Med partnerskabet med Augustinus Fonden får vi mulighederne for at træde endnu hurtigere til, når katastrofen rammer – og vi kan investere i genopbygningen af berørte samfund. Det kan have stor betydning for mennesker, der er berørt af krig, og de mange millioner mennesker, der rammes af globale klimaforandringer. Vi er derfor taknemmelige for partnerskabet med Augustinus Fonden.
Birgitte Qvist-Sørensen, Fhv. generalsekretær (frem til januar 2024) hos Folkekirkens Nødhjælp

Om Folkekirkens Nødhjælp

01

Folkekirkens Nødhjælp fejrede i 2022 sit 100-årsjubilæum som den ældste nødhjælpsorganisation med danske rødder. Folkekirkens Nødhjælps vision er en verden uden sult, fattigdom og undertrykkelse, hvor folkelige og politiske kræfter arbejder stærkt og aktivt for en retfærdig og bæredygtig fordeling og anvendelse af jordens ressourcer.

02

Folkekirkens Nødhjælps mål med det humanitære arbejde er, at mennesker og samfund, der er berørt af konflikt, krise og fordrivelse, beskyttes, har modstandskraft til at forebygge, modstå og komme sig efter chok og at de lever værdige og fredelige liv. Folkekirkens Nødhjælp arbejder ud fra et kristent menneskesyn med respekt for hvert enkelt menneskes rettigheder og alle menneskers ligeværd.

03

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med mere end 200 partnere i verden på tværs af sektorer med civilsamfund, trosbaserede organisationer, frivillige, donorer, virksomheder, vidensinstitutioner og sociale bevægelser. Folkekirkens Nødhjælps hovedkontor ligger i København og organisationen er til stede via egne kontor i 20 lande i hele verden.