Foreningen Grønnere Musik

Grønnere Live Musik

  • StøtteområdeKunst & Kultur
  • FokusområdeMusik
  • Bevillingssum141.000 kr.
  • År2023

Pilotprojekt om bæredygtig omstilling af danske koncertsteder

Foreningen Grønnere Musik har sammen med Dansk Live og Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling taget initiativ til et pilotprojekt, der skal hjælpe en række små og mellemstore koncertsteder og festivaler med grøn omstilling af deres energi- og ressourceforbrug.

Blandt de danske koncertsteder er viljen til handling stor, men der er behov for mere viden om, hvordan koncertsteder og festivaler kan arbejde mere fokuseret med grøn omstilling.

Projektet tager udgangspunkt i den internationale anerkendte standard Greenhouse Gas Protocols, Scope 1 og 2 og fælles afklaring af hvilke fokusområder, der inddrages fra scope 3. Standarden vil danne baggrund for at finde data og måle sit eget CO2-aftryk og igangsætte konkrete initiativer for at nedbringe dette.

Fyrtårne som inspiration

Sideløbende med udvikling af viden og værktøjer har pilotprojektet fokus på vidensdeling internt i branchen. Projektet planlægger at danne netværk mellem spillestederne, hvor der kan deles udfordringer og løsninger. Det giver mulighed for, at aktørerne kan spejle sig i andre og få inspiration til egen udvikling på tværs af branchen.

Erfaringerne fra de deltagende spillesteder bliver uddybet i en case-samling, der efter projektets afslutning vil fungere som en guideline og inspirationspakke til andre spillesteder.

Fra vores kortlægning ved vi, at der er interesse for at arbejde med grøn omstilling, men der er usikkerhed om hvordan. Vi glæder os til at være med til at sætte tempo på processen og udveksling af erfaringer.
Hanne Halbye, Grønnere Musik

Foto: VegaArts

Projektets forløb

01

Kortlægning

Et survey er sendt til danske koncertsteder og festivaler for at kortlægge de nuværende indsatser og udfordringer. På baggrund heraf inviteres koncertsteder og festivaler til at deltage i workshops.

02

Rådgivning og Workshops

De 10 til 12 spillesteder deltager i et forløb over 2 gange – et indledende som handler om kortlægning af data, introduktion til CO2 kortlægning, Greenhouse Gas Protocol Scopes, rapportering og dernæst en opfølgningsworkshop med udarbejdelse af miljøpolitik, handlingsplan og mål.

03

Kommunikation og Vidensdeling

De enkelte spillesteders erfaringer og resultater formidles i en casesamling, der skal fungere som en guideline til metoder og tilgange for aktører i branchen.

Organisationerne bag projektet