Kunst & Kultur
Konservering af Francisca Clausen-værker
Museum Sønderjylland – Brundlund Slot
2020 – udstillet i 2021
Bevillingssum: 290.681 kr.

Francisca Clausen er en af hovedfigurerne i den tidlige modernismes kvindelige kunstnere. Museum Sønderjylland - Brundlund Slot har siden 2012 arbejdet målrettet med arkivering og konservering af samlingen.

Array

Francisca Clausen (1899-1986) står som en af Danmarks store kunstnere fra begyndelsen af det 20. århundrede, født og opvokset i Aabenraa. Hun stiftede allerede tidligt i sin karriere bekendtskab med nogle af de førende kunstnere inden for den europæiske avantgarde under ophold i Tyskland og Paris, og hendes kunst bevæger sig mellem surrealistisk maleri og et geometrisk stramt, konstruktivistisk udtryk.

Samling i spil verden over

I 2012 overtog Museum Sønderjylland – Brundlund Slot over 2.500 værker af Francisca Clausen og har siden arbejdet målrettet med at få aktiveret samlingen, hvilket kulminerede med en stor udstilling på Brundlund Slot i 2021. Med de nykonserverede værker, der for første gang bliver udstillet offentligt, kan museet nu præsentere underbelyste sider af Franciska Clausens kunst for publikum.

“Med støtten til konservering har vi kunnet begynde et meget vigtigt arbejde med Franciska Clausen-samlingen. Ikke blot i forhold til at restaurere og bevare et meget stort korpus, hvoraf hovedparten af værkerne ikke tidligere har været under konservatorernes lup, men også i forhold til at forstå kunstneren og hendes arbejdsmetoder,” siger Tine Blicher Moritz, enhedsleder, Kunst, Museum Sønderjylland.

Netop nu er der et markant øget fokus på den tidlige modernismes kvindelige kunstnere, hvor Franciska Clausen er en af hovedfigurerne, og det mærker man på museet.

“Vi oplever en stadigt stigende efterspørgsel på udlån til nationale og internationale udstillinger, henvendelser fra forskere og ikke mindst en stor publikumsinteresse for hendes værker. Bevaringen af samlingen gør os derfor ikke blot klogere på Franciska Clausen som kunstner, men danner også base for, at museet kan udbrede kendskabet til hendes store oeuvre gennem udstillinger, publikationer og samarbejder – nu og i fremtiden,” siger Tine Blicher Moritz.