Kunst & Kultur
Kunstnerens rejse ind i sindet
Museum Ovartaci
2021 og 2023
Bevillingssum: 1.335.000 kr.

Med ny formidling og nye rammer kan det kunst- og kulturhistoriske Museum Ovartaci i Aarhus byde på en rejse ind i det menneskelige sind med kunsten i centrum og kunstneren som afsender.

Array

I 1929 indlægges den maleruddannede Louis Marcussen for første gang på det psykiatriske hospital i Risskov. Louis Marcussen er på det tidspunkt 35 år, paranoid og uligevægtig, og familien er bekymret for hans tilstand. Louis Marcussen kommer til at tilbringe de næste 56 år som patient på det psykiatriske hospital i Risskov, og under sin indlæggelse indleder han sit kunstneriske virke under kunstnernavnet Ovartaci.

Hospitalet får tidligt øje for Ovartacis talent og støtter hans kunstneriske udfoldelse – han bemaler blandt andet alle væggene på sit værelse men skaber også figurer og dukker. Ovartaci var yderst produktiv som kunstner frem til sin død i 1985, og Museum Ovartacis samling tæller i dag mere end 600 af hans værker. Hertil kommer ca. 100 skitser og tegninger, som endnu ikke er registrerede som selvstændige værker samt Ovartacis personlige ejendele. Det meste af samlingen er doneret af Ovartaci selv.

Aftabuisering af psykisk sygdom

Ovartacis livshistorie har stor betydning for Museum Ovartaci, der i 2010 navngives efter museets mest kendte kunstner. Grundstenene i det kunst- og kulturhistoriske museum er to samlinger, der begge har rødder tilbage i historien – dels en psykiatrihistorisk samling af effekter fra det første psykiatriske hospital i Danmark; dels en omfattende kunstsamling med værker skabt af mennesker, der har eller har haft brug for psykiatrisk behandling.

Museum Ovartaci formidler gennem kunst og kulturhistorie emner om sindet, psykiske lidelser og sårbarhed, mentale tilstande og det hele menneske med henblik på at skabe forståelse for og aftabuisere psykiske lidelser. Museet driver endvidere kreative værksteder, et rammeværksted og tilbyder Børn og Unge-aktiviteter. 

Med de nye udstillinger åbner Museum Ovartacis døren til en forunderlig verden, hvor der stilles spørgsmålstegn ved vores gængse opfattelser og fordomme, mens der opfordres til samtale og dialog om svære emner.

Museum Ovartaci genåbner d. 18. maj 2023.

Augustinus Fonden har støttet med:

  • 970.000 kr. i 2021 til ny hovedudstilling som skal formidle Ovartacis kunst og liv og hermed styrke aftabuisering af psykisk sygdom.
  • 75.000 kr. i 2021 til opbygning af paralleludstilling og formidling af Ovartacis repræsentation på hovedudstillingen på Venedig Biennalen 2022.
  • 290.000 kr. i 2023 som en merbevilling til opbygning og realisering af udstillingsprojektet ‘Ovartaci – et liv’, så Museum Ovartacis nye permanentet udstilling sikres den fulde kvalitet, hvor formidling, æstetik og de rette omgivelser for værkerne forenes.

Læs om museet her